Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFVodní hospodářství Strání

 

V případě:

  • poruchy na vodovodu a kanalizaci kontaktujte p. Ing. Breznickou - 572 695 289, 778 766 443 nebo emailem vodarna@strani.cz
  • poruchy na čistírně odpadních vod (ČOV) kontaktujte p. Margetina - 602 616 005

 

Při vyvážení a přečerpávání septiků a odpadních jímek je nutné to předem nahlásit na vodním hospodářství (tel: 778 766 443 ) nebo obsluze čistírny odpadních vod (p. Margetina - 602 616 005)

 

CENA - vodné a stočné pro rok 2023

 - vodné 39,20 Kč  + 10% DPH

 - stočné 40,70 Kč + 10% DPH

 

Jímací odběrný objekt -  pro pitnou vodu

Na Sviňárském toku (kousek nad „Cicůrkem“). Pozemek i potok je ve vlastnictví Lesů ČR a obec platí cca 3,-Kč za 1 m3 odebrané vody (což je při odběru 2015 cca 95 tis. m3/za rok 285 tis. Kč).

 

Vodárna v Ořechové - úprava pitné vody (prům. 260m3/ den, 3-8l/s)

 

 

 

Vodovod cca 20km - rozvodná vodovodní soustava, 3 tlaková pásma

I. tlakové pásmo cca 7 km vodovodu - část Květná (cca 90m3 /den)
II. tlakové pásmo cca 11 km vodovodu - část Strání (cca 150m3/ den)
III. tlakové pásmo cca 2 km vodovodu - část (20m3/ den)

 

 

Kanalizace cca 12,5 km - 570 kanalizačních šachet, 5 lapačů splavenin, 7 odlehčovacích komor

  • ČS Rybníček 8l/s
  • ČS Za Potokem 7,5l/s
  • ČS Nová Hora 7l/s
  • ČS Dolina 0,7l/s
  • ČS U Celnice 3,5l/s

 

Čistírna odpadních vod - průměrný denní přítok 670m3/ den, 8l/s

 

 

Čerpací stanice a vodojemy - 2x vodojem - nad koupalištěm 1000m3 a vodojem Štrbáň 2000m3
- 2x čerpací stanice - Štrbáň (5-10l/s) a automatická tlaková stanice Březovská (2-4l/s)

 

 

 

Co je vodovodní přípojka?

Vodovodní přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu rozhodnutí, které vydává příslušný stavební úřad.
Napojení vodovodní přípojky na řad pro veřejnou potřebu a osazení vodoměru je oprávněn provádět pouze provozovatel vodovodu.

 

 

Více o vodovodní přípojce ZDE.

 

Povodňový plán Strání

- digitální povodňový plán obce Strání naleznete zde: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/strani/

 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek