Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFDPS Strání

Dům s pečovatelskou službou byl otevřen 13. 1. 2003. Jde o nově vybudovaný bezbariérový dům ve středu obce. Zřizovatelem je obec Strání. Provoz zajišťuje Charita Uherský Brod. Budova je třípodlažní s obytným podkrovím. Samozřejmostí je výtah. Je zde třicet bytových jednotek s celkovou kapacitou 36 osob. Každá bytová jednotka je vybavena kuchyňskou linkou, vařičem a ledničkou, sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Uživatelům je umožněno nastěhovat se do bytu s vlastním nábytkem. Většina bytů má i svůj balkon.
Dle svých potřeb mohou uživatelé využívat nabídku pečovatelských služeb dle Zákona o soc. službách 108/2006 Sb. § 40 a Vyhlášky č.505/2006  (praní, nákupy, úklid bytu, pomoc při základních životních úkonech, dovoz obědů z restaurace na Zámečku). Službu zajišťuje profesionální tým pečovatelek v nepřetržitém provozu po celý kalendářní rok. Zdravotní péče je zajištěna zdravotními sestrami z Domácí zdravotní péče případně Domácí hospicová péče Uherský Brod na základě spolupráce s obvodními lékaři.

Vedle pečovatelských a ošetřovatelských úkonů nabízíme také půjčovnu kompenzačních pomůcek se skladem v Domě s pečovatelskou službou ve Strání.
O naše klienty je pečováno také po duchovní stránce. Pravidelně se v DPS koná bohoslužba v kapli, kam přicházejí i starší lidé z okolí DPS. Po mši svaté je možná beseda s knězem. Pro naše klienty je velmi důležitá spolupráce s jejich rodinami.

 


Charita Uherský Brod – Pečovatelská služba Strání poskytuje své služby nejenom v DPS, ale v celé obci Strání, Květná, Březová a Lopeník. Jedná se o terénní službu v domácím prostředí uživatele.

Více informací naleznete na https://www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/pecovatelske-sluzby/pecovatelska-sluzba-strani/

Od roku 2019 provozuje Charita Uherský Brod na DPS novou pobytovou službu – Odlehčovací službu Strání. Cílem této služby je umožnit přechodný pobyt klientům po dobu dovolené, onemocnění či pracovního zaneprázdnění pečující osoby, nebo aby pečující osoba či rodina načerpala novou sílu při péči o svého člena. Umožňujeme dále krátkodobou pomoc rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení nebo potřebuje přizpůsobit bytové podmínky péči o nemocného (rekonstrukce bytu atd.)

Odkaz včetně seznamu potřebných formulářů:

https://www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/odhlehcovaci-sluzby/odlehcovaci-sluzba-strani/

 

V Domě s pečovatelskou službou funguje taky Ambulantní odlehčovací služba Strání, která byla zde přestěhovaná z Uherského Brodu. Touto službou chceme pečujícím osobám odlehčit v každodenní péči o svého blízkého a nabídnout jim časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, které jsou trvale v péči jiné fyzické osoby ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby a senioři z celého Uherskobrodska. Služba funguje v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.

Odkaz včetně seznamu potřebných formulářů:

https://www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/odhlehcovaci-sluzby/ambulantni-odlehcovaci-sluzba-strani/

 

V případě zájmu o přidělení bytu v DPS použijte Žádost o přidělení bytu v DPS ( v liště vpravo ). Řádně vyplněnou a podepsanou žádost zašlete nebo doručte osobně na adresu Obec Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání. Zároveň doporučujeme zaslat vyplněnou Žádost o poskytování pečovatelské služby Oblastní charitou Uherský Brod na adresu uvedenou na formuláři nebo osobně v kanceláři DPS vedoucí služby p. Miroslavě Havlíkové.

 

 

 

Provozovatel

Adresa

Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání

Vedoucí služby

Bc. Miroslava Havlíková, DiS.

Kontakt

724 651 347

 

776 080 273 - p.Havlíková

E-mail

miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz

Web

https://www.uhbrod.charita.cz/

Provozní doba

nepřetržitá


 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek