Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFPLAST

  1.  Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čárový kód. Pod čárový kód napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového kódu. Čárové kódy, které jsou nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží.
  2. Do pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. Opravdu vše, co je plastové. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu). Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a krabice sešlápněte.
  3. Až bude hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a postavte před dům v den svozu tříděného odpadu.

 

Větší plasty např. bedna na hrozny, které se nevejdou do pytle, polepte čárovými kódy a oblast kolem čárového kódu dobře označte, ať se nepřehlédne. Polystyren, je-li to možné, svažte do balíku. Rozlámaný polystyren dejte do samostatného pytle. V den svozu tříděného odpadu postavte před dům.


PAPÍR

 

Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity

  1. Až bude hmotnost tiskovin větší jak 5 kg, svažte tiskoviny do balíku a postavte v den svozu před dům.
  2. Nalepte na balík čárový kód. Pod čárový kód napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového kódu.

 

Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do balíku o váhovém rozmezí 5 kg a více a označte čárovým kódem. V den svozu tříděného odpadu postavte před dům.