Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFVážení občané, v případě  pohřbu a kopání hrobu na starém nebo na novém hřbitově, prosíme, volejte panu Z. Majorovi tel.č.: 776 688 597, nebo panu místostarostovi tel. č.: 602 576 069. Je nutné si předem ověřit, jestli je technicky možné stihnout výkopové práce do  plánováného termínu pohřbu.  Děkujeme za pochopení.

 

Hřbitov poplatky:

Starý a nový hřbitov je otevřen neomezeně po celý rok.

Poplatky za nájem a služby spojené s nájmem hrobových míst se řídí platným ceníkem.

V souladu s platnou legislativou se stanovený poplatek skládá ze 2 částí:

za nájem hrobového místa

za služby spojené s provozem hřbitova za 1 m2. Proto byly přeměřeny všechny hrobové místa tak, aby byla zjištěná přesná plocha každého hrobového místa a bylo tak zajištěno spravedlivé vybírání poplatků.

1) Nájemné hrobového místa

patří do kategorie regulovaného nájemného, kde je obec povinna řídit se Výměrem MF ČR platného pro daný rok a ve kterém a podle počtu obyvatel. pro naši obec platí max. částka ve výši 22,– Kč/m2.

Rada Obce Strání schválila částku nájmu ve výši 8 Kč/m2/rok pro obě pohřebiště

2) Služby spojené s provozem hřbitova

spadají do kategorie věcně regulovaného nájemného, což znamená, že mají vycházet ze skutečných nákladů, které vynaložila obec na provoz hřbitova. Do těchto nákladů patří vývoz odpadu, vodné a stočné, elektřina, opravy a materiál, údržba zeleně, letní a zimní úklid, evidence.

Za služby spojené s údržbou  byla stanovena částka ve výši 12 Kč/m2/rok, tato částka  nepokryje veškeré náklady vynaložené na provoz hřbitova, proto větší část nákladů je hrazena z rozpočtu obce.

Za urnové místo je stanovena celková cena za nájem i služby 20 Kč/rok.

Dle nového řádu veřejného pohřebiště je stanovena tlecí doba 15 let a urnové místo 15 let.

Ceník byl schválen RO dne 12.10.2020 a je platný od 1.1.2021

Zákonným ustanovením se musí veškeré poplatky  zaplatit předem na celé stanovené období dle smlouvy a tlecí doby tj. na dobu  15 let.

 

Pro správnou evidenci, žádáme  pozůstalé po zemřelých nájemcích, aby na obecním úřadě oznámili  osobu na kterou je převedeno vlastnické právo k hrobovému příslušenství.

Pokud vlastnické právo k hrobovému příslušenství není řešeno v pozůstalosti je nutné vyplnit a podepsat dohodu mezi pozůstalými, o převodu nájemního vztahu k hrobovému místu.

 

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na OÚ, kde vám budou poskytnuty bližší informace.

Děkujeme za pochopení.  

Marie Popelková – vedení evidence hřbitova tel. 572 695 210

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek