Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFKULTURA

Obec Strání je bohatá na kulturní tradice, lidové obyčeje a kroj. Ten se udržel dodnes, a to v několika svébytných typech Strání je známo jako kulturní centrum Slovácka. Pravidelně se zde konají různé akce nejenom místního významu, ale zúčastňují se jich známé osobnosti ze všech koutů republiky, ale i jiných států.
Na těchto akcích se představují různé spolky naší obce, často je doprovází hudbou i zábavnými představeními.

 

Fašankový festival
Ten probíhá vždy na přelomu února a března již od roku 1987. Začíná vždy v pátek, pět dnů před Popeleční středou a končí v úterý masopustní obchůzkou, při které tančí „fašančáré“ všech věkových kategorií mečový tanec Pod šable. Tento festival je největším festivalem masopustních tradic v České republice.

 

Hody
Jsou další významnou tradicí obce. Termín konání je shodný s křesťanským svátkem Povýšení sv. Kříže (víkend v polovině září), kterému je zasvěcen také zdejší kostel. Víkendového veselí se zúčastňuje celá vesnice, chasa se stárkem v čele přebírá od starosty vládu nad vesnicí po dobu trvání hodů.

 

Silvestr
Tradicí se stává i Silvestr. Již několik let se pravidelně setkávají Češi a Slováci, aby poslední den v roce oslavili výstupem na nejvyšší horu Bílých Karpat, Velkou Javořinu. Po absolvování tohoto pochodu se vracejí na zdejší náměstí, kde zapálí Vatru přátelství a zazpívají česko-slovenskou hymnu.

 

Javořinské slavnosti
Tradiční setkání Čechů a Slováků na vrcholu Bílých Karpat. Tato akce se koná na přelomu července a srpna za účasti různých souborů a muzik. Součástí této akce je také běh na Velkou Javořinu.

 

Pochod rodičů s dětmi
Akce, která se koná ke svátku dětí. Pořádají ji rovněž rodiče ze Květné a připravují pro děti hezké hry a soutěže. Mimo jiné se zde děti každý rok učí pod odborných vedením základním prvkům první pomoci.

 

Festival dechových hudeb – „Pod Javorinů“
V měsíci srpnu se u nás také koná festival dechových hudeb. Tento festival pořádá zdejší dechová hudba Straňanka ve spolupráci s obcí a DH Straňanka. Na festival jsou samozřejmě zvány i přespolní a zahraniční muziky.

 

Setkání harmonikářů
Tato akce se koná na svátek sv. Kateřiny a proto se této zábavě také říká „ Katerinská“. Účinkují zde jak domácí, tak přespolní harmonikáři a harmonikářky.

 

V obci působí také občanské sdružení SPOKOS, dechové kapely – Javorinka, Straňanka a Straňané, dvě cimbálové muziky – Strýci a Husličky, mužeský pěvecký sbor SEN, ženský pěvecký sbor Netáta, Tamburáši a divadelní soubor Karla Hegera.

 

Udržují se také církevní zvyky, jako svaté přijímání, biřmování a Boží tělo. Právě při těchto příležitostech je hojně využíván místní kroj. Zároveň jsou zde k vidění i tradiční svatby, zabijačky apod.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek