Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFTipy na výlet

U Bětina javoru - severně od Javoriny je vrchol její rozsochy popisován jako U Bětina javoru (828m).

K tomuto místu se váže pověst, kterou roku 1951 sepsal kronikář František Zavadil: Ve Strání žila v minulém století odvážná dívka. Jmenovala se Běta. Jako pasačka vyháněla denně krávy na pastvu do lesa. Také ovce pásala, a to až v javořinských lesích. Za letních nocí v lesích nocovávala. Nabrala si jídla na celý týden a domů se vracela, až jí jídlo docházelo. Její nejobyčejnější stravou byl chléb se sýrem. Na pastvě jí nic nescházelo, jen pitná voda. A to se jí stalo osudným. Když jednou pojídala chléb se sýrem, uvízlo jí sousto ve vyschlém hrdle, a tak se zadusila. Po několika dnech ji našli na jejím nejmilejším místě u javoru, jemuž se dodnes říká Bětin javor.

 

Straňanský cicůrek - jedná se o pramenitou horskou vodu, která vyvěrá v části Květné. Voda je čistá a velmi chutná. Snad proto si ji oblíbily zdejší maminky a chodí si na ni s lahvemi pro své děti. Cicůrek je jedním ze zastavení Naučné stezky Květná, která začíná u sklárny Květná.

 

 

 

Janáčkův pramen (Březovská kyselka)  - pramen železité vody mezi obcemi Strání a Březovou. Nejjednodušší je přístup od rozcestí Staré Díly pod Březovou (asi 1 km). Nedaleko pramene se nachází dokonce i parkoviště pro automobily. My ale doporučujeme procházku přímo z obce Strání.

 

Nová hora -  vrchol se vypíná nad Květnou, místní částí obce Strání. Nová Hora poskytuje zajímavé výhledy, navíc se na jejích jihozápadních svazích rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace, na jejím severovýchodním úbočí zase nalezneme dvojici minerálních pramenů s dlouhou historií užívání. Jedná se o členité území, tvořené komplexem lesíků, křovin, luk, pastvin a žlebů o rozloze 29,6 ha a nachází se v nadmořské výšce 380 - 510 m.n.m.

 

 

Mechnáčky - jsou přírodní památkou. Předmětem ochrany se stal zbytek druhově velmi bohatých karpatských luk se suchomilnými i mokřadními společenstvy. Jsou zastávkou naučné stezky Květná. Mechnáčky nabízejí krásný pohled na obec Strání s přilehlými loukami a lesy. Spatřit můžete také vysílač Velká Javořina a vojenskou rozhlednu Jelenec, na opačné straně pak vrch Velký Lopeník.

 

 

Exkurze v rodinné sklárně - Přijměte pozvání nakouknout pod ruce sklářům v srdci Bílých Karpat. Čeká Vás poučná prohlídka fungující sklárny. Máme pro Vás přichystaný poutavý výklad od historie po současnost. Poznejte jak sklo vzniká a jak se dá zušlechťovat. Vždy se najde prostor i pro Vaše dotazy. Přijďte si užít jedinečný zážitek a stát se alespoň na chvíli sklářem. Všechny naše výrobky si můžete prolédnout, ale hlavně zakoupit v naší prodejně. Otevírací doba je každý pracovní den od 8:00 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 11:00 a v neděli po tel. domluvě. https://glass-lb.cz/

    

 

Moravské sklárny Květná - počátek historie sklárny ve Květné je spojen se šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Tento šlechtický rod založil sklárnu v roce 1794 z důvodů blízkého naleziště sklářského písku a možnosti využití velkých zásob dřeva. Sklárna ve Květné je nejstarší sklárnou na Moravě a řadí se k nejstarším sklárnám v celé České republice. Sklárna se specializuje na ručně foukané sklo, které se zdobí broušením, leptáním, malováním, rytím, pískováním. Již více než 200 let sklárna vyrábí nápojové a dekorativní sklo klasických i moderních tvarů. Výrobky sklářů z Květné proslavily tuto sklárnu po celém světě. Každoročně se zde koná Den otevřených dveří, většinou 2krát do roka. Individuální prohlídku je možné zajistit po telefonické domluvě (tel.: 572 619 111). Možnost výhodné koupi skla.

 

 

Velká Javořina - se svými 970 m n. m. je nejvyšší horou pohoří Bílé Karpaty. Vrcholová část Javorina s původními bukovými lesy je součástí Národní přírodní rezervace Javořina, která zahrnuje pralesovitý porost na vápnitém flyši severního svahu a společenstvo horské louky na vrcholu a severním svahu Velké Javořiny. Od roku 2008 je současně na ploše 165 hektarů vyloučen jakýkoli zásah do lesního porostu, na Javořině byl vyhlášen prales. Na Javořinu se dostanete ze Květné po zelené turistické značce. Možnost se dopravit také autem ze Slovenské strany či na kole přímo ze Strání. Velká Javořina se také stala symbolem česko-slovenské vzájemnosti. Vždy poslední neděli v červenci se na vrcholové louce konají Slavnosti bratrství Slováků a Čechů, které mají dlouholetou tradici. Občerstvit se můžete na Holubyho chatě.

 

 

 

Štrbákovec - bývalý rolnický dům, který je  památkou lidového stavitelství. Dům čp. 216 se sýpkou v podstřeší a s dekorativním rámováním oken patří k hodnotným dokladům lidového stavitelství v obci a spolu se sousední nemovitostí tvoří jednotu. V současné době objekt slouží především o hodech a fašanku.

 

 

Göpfertova a Zahnova vila ve Květné - vila Maxe Göpferta byla postavená počátkem 20. století Emanuelem Zahnem (juniorem). Po válce  roku 1945  byla vila změněna v nájemné byty. Nacházelo se zde celkem pět bytů a ordinace dentisty pana Staroby. V roce 1966 se podnájemníci museli vystěhovat, protože se začalo s  přestavbou vily ze státních dotací.Vila Emanuela Zahna stojí v prostoru skláren. Její stavba  byla zahájena před rokem 1900. Majitel skláren Emanuel Zahn zde bydlel od roku 1901. Budova byla přestavěna na zdravotní středisko a tomuto účelu slouží  dodnes.

 

Schillerova vila ve Květné -  dům s popisným číslem 330 si dle návrhu rakouského architekta nechal pravděpodobně v roce 1902 postavit doktor Adolf Huber, který v tomto domě bydlel a provozoval svoji lékařskou praxi.V roce 1934 tento dům odkoupili od pana doktora Hubra manželé Marie a Karel Schillerovi.  Tento dům byl po roce 1980 zrekonstruován.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek