Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFPodmínky a žádosti

Podmínky podání

 

  1. Žádost bude podána na originálním formuláři zveřejněném na webových stránkách obce (viz. Přílohy) nebo k vyzvednutí na OÚ ve Strání (p. Kadlčková, Bytový referent).
  2. Žádost je na OÚ vedena po dobu 2 let, následně je možné Žádost aktualizovat (termín podání zůstává původní).
  3. Žadatel má povinnost zrušit svou žádost o obecní byt v případě, že si najde jiné bydlení.
  4. V případě podání žádosti o sociální byt je potřeba doložit výpis z Katastru nemovitostí, kterým žadatel dokládá, že není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení.

 

Podmínky přidělení bytu

 

  1. O přidělení bytu rozhoduje Rada obce na základě doporučení Bytové a sociální komise.
  2. Bytová a sociální komise posuzuje datum podání žádosti, aktuální sociální potřeby žadatele, v případě přidělení bytu na DPS také aktuální zdravotní stav žadatele.

 

Přidělení bytu

 

  1. Nájemní smlouva je uzavírána VŽDY na dobu určitou, tzn. 1 rok s možností následného prodloužení max. však na dobu 5 let (tzn. v nájmu obecního bytu může setrvat max. po dobu 5+1 rok).
  2. Žádost o prodloužení Nájemní smlouvy je třeba podat 2 měsíce před koncem doby platnosti Nájemní smlouvy.
  3. V případě jakýchkoliv nedoplatků vůči pronajímateli se Nájemní smlouva neprodlužuje.
  4. Ukončení Nájemní smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.

 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek