Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFPamátky ve Strání a okolí

Lichtenštejnský pamětní kámen

Vloženo: 7.6.2019     Autor: Barbora Macková

Na počest panování Jana II. z Lichtenštejna, umístil jeho lesnický personál v letech 1898 a 1908 téměř ve všech ze 168 lesnických revírů pamětní jubilejní kámen. V jeho okolí bylo vysazeno 20 letních a 20 zimních dubů (40 let panování)  a 18 červených dubů (nástup vlády v 18 letech). Tento panovník vládl velice dlouho - 70 let a 3 měsíce a byl tak po králi Ludvíku XIV. druhým nejdéle panujícím vladařem. Do součastnosti jich mohlo zůstat asi 100.
Lichtenštejni jsou z hlediska historie Strání velmi vážený rod, který ve Strání zanechal velmi hlubokou stopu. Na konci 18. století založili sklárny, které dodnes fungují, vybudovali sofistikovaný systém lesního hospodářství a podporovali vzdělání a kulturu. Významně se podíleli na stavbě a údržbě kostela. 
 


Kostel a zvony

Vloženo: 7.6.2019     Autor: Barbora Macková

Nový kostel Povýšení sv. Kříže je stavbou v novogotickém stylu pocházející z let 1909-1911. Projekt chrámu zpracoval Václav Wittner. Dříve zde stával barokní kostel, který byl postaven v roce 1748 Václavem z Lichtenšteina a v roce 1908 byl kvůli hrozbě zřícení zbořen.
Strání několikrát přišlo o zvony (např. v r. 1893 při požáru a za 1. a 2. sv. války). Nyní zde můžeme slyšet: velký zvon „Maria”(435kg), s reliéfem Panny Marie s Ježíškem a s nápisem „Vítězná ochránkyně Moravy, oroduj za nás”. Zvoní každý den v 6:00, 12:00 a 18:00 hod. k modlitbě „Anděl Páně” a pak v pátek v 15:00 hod. 
Menší zvon „Václav” (255kg) s reliéfem sv. Václava na koni a s nápisem: „Václave, nedej zahynout nám ni budoucím”.
Umíráček „Josef” s reliéfem sv. Josefa s Ježíškem a s nápisem: „Sv. Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás”. Zvoní při úmrtí.
Poslední (164kg), který přečkal jako jediný i druhý válečný konflikt se doposud pyšní reliéfem sv. Floriana s nápisem: „Sv. Floriane, ochraňuj nás od ohně”.
Florian a Václav zvoní na mši svatou ve všední dny po, stř, pá 18:30 hod. út, čtv 7:00 a s Marií (3 zvony) ve svátky a nedelní mše 7:30 a 10:30.


Sklárna

Vloženo: 7.6.2019     Autor: Barbora Macková

Dostatek bukového dřeva umožnil r. 1794 knížeti Janu z Lichtenštejna zde založit sklárnu. V roce 1850 přešla do vlastnictví podnikatele Emanuela Zahna a dosáhla ohromného rozkvětu. Sklárna vyvážela do USA, Afriky, Austrálie, Egypta, Skandinávie, Rakouska, Německa i Švýcarska. Příchodem sklářů postupně vznikala v okolí skláren osada. Skláři přicházeli do skláren z celého světa a přinášeli sebou osvětu, módu, kulturu, atd...
Sklárna prožila i velkou krizi. V roce 2002 se mateřská firma Crystalex a.s. Nový Bor rozhodla sklárnu zavřít. Následovaly stávky, velká televizní a mediální kampaň. Odborům se podařilo sklárnu odkoupit a znovu rozjet. Dnes dává sklárna práci přibližně 300 lidem a tím je největším zaměstnavatelem v obci.
Dodnes zde můžete vidět tradiční ruční výrobu, sklo malované, ryté, broušené, ale i moderní strojně vyráběné sklo ze Světlé nad Sázavou, kde je sídlo firmy CRYSTALITE BOHEMIA S.R.O.


Cicúrek v Ořechové

Vloženo: 7.6.2019     Autor: Barbora Macková

Jedná se o pramenitou horskou vodu, která vyvěrá v části Květné. Voda je čistá a velmi chutná, snad pro to si ji oblíbily zdejší maminky a chodí si na ni s láhvemi pro své děti. Každá dobrá hospodyně zná tajemství dobře nakynutých buchet, pod kterým se skrývá právě voda z cicúrku. V Bílých Karpatech je mnoho léčivých pramenů. Nejbližší je Janáčkova kyselka v sousední obci Březová, kde komponoval skladatel Leoš Janáček na motivy lidových písní.
Každoročně začátkem června se v okolí cicúrku pořádá pochod rodičů s dětmi, který organizuje mateřská škola Strání. Tato akce je ve Strání tradiční a každým rokem se jí účastní stovky lidí. 
Cicúrek je jedním ze zastavení Naučné stezky Květná, která začíná u sklárny Květná. V lokalitě U cicůrku se nachází odběrné místo pitné vody zásobující celou obec Strání. V tomto místě protéká potok, který je součástí pstruhového revíru Klanečnice, jehož pramenné části jsou chovné, rybolov je zde zakázán. Na březích potoká žijí ptáci, Škorec vodní a Ledňáček říční.
 


Zámeček

Vloženo: 7.6.2019     Autor: Barbora Macková

Zámeček je objekt bývalého loveckého zámečku Lichtensteinů.
První písemná zmínka o existenci panského dvora ve Strání je v písemných pramenech, tj. v urbáři ostrožského panství doložena již v roce 1592. V 18. století je zmiňován jako správní budova Lichtensteinů a sídlo lesní správy se zájezdním hostincem jehož součástí bylo i několik stájí a vozoven. Po významné obnově 2010 dnes slouží jako obecní restaurace a penzion, který nabízí ubytování hotelového typu (30 lůžek, 8 pokojů). Konají se zde svatby, vítání občánků, oslavy, firemní večírky, košty slivovice a vína, koncerty a jiné.


Farní dvorana

Vloženo: 22.2.2016    

V dnešní době Dvorana, která prošla v 90. letech rekonstrukcí střechy a vnitřních prostor, slouží jako kulturní zařízení pro občany. Konají se zde různé společenské akce (oslavy narozenin, schůzová činnost spolků). Hlavně slouží místnímu divadelnímu souboru Karla Högera.
Dne 25. března 1926 byl vyměřen půdorys a přistoupilo  se k lámání kamene. Se stavbou bylo započato 11. května 1926. Celá budova je z kamene, pouze byt pro správce budovy je zděn z cihel. Celkem bylo přivezeno na Dvoranu 350 metrů krychlových kamene. Dne 13. listopadu byla stavba ukončena. V roce 1927 na jaře se přistavila k Farní dvoraně ještě místnost pro děvčata. Dne 18. září 1927 byla tato Dvorana slavnostně posvěcena p. děkanem Jaroslavem Globálem.Uvnitř budovy je doposud velký sál, sloužící jako hlediště při divadelních představeních, stálé jeviště s dvěma přilehlými místnostmi a malý sál. Jeviště bylo vybaveno bohatě různými dekoracemi. Velmi krásná byla opona, na níž byl zobrazen zdejší kostel a skupina krojovaných Straňanů před ním. Za průchodu fronty v  r. 1945 se ztratila.


Göpfertova a Zahnova vila ve Květné

Vloženo: 21.2.2016    

Vila Maxe Göpferta byla postavená počátkem 20. století Emanuelem Zahnem (juniorem). Po válce  roku 1945  byla vila změněna v nájemné byty. Nacházelo se zde celkem pět bytů a ordinace dentisty pana Staroby. V roce 1966 se podnájemníci museli vystěhovat, protože se začalo s  přestavbou vily ze státních dotací.Vila Emanuela Zahna stojí v prostoru skláren. Její stavba  byla zahájena před rokem 1900. Majitel skláren Emanuel Zahn zde bydlel od roku 1901. Budova byla přestavěna na zdravotní středisko a tomuto účelu slouží  dodnes.


Kaplička v Uhliskách

Vloženo: 20.2.2016    

Kaple pochází z roku 1816 a dle reversu Jana Popelky z 16. září 1816 je vystavěna jako kaple Panny Marie Bolestné. Ve Státním archivu v Uherském Hradišti byla nalezena listina o vzniku této památky. Většina textu byla nečitelná, ale podařilo se zjistit, že kapli si nechal postavit na svém poli v Uhliskách sedlák Jan Popelka. Povolení ke stavbě dostal od arcibiskupského úřadu v Olomouci. Listinu vyhledal a text upravil duchovní správce P. Jan Hrudík. O kapličku se starají místní lidé a udržují ji pořád v krásném stavu.


Objekt bývalého loveckého zámečku Liechtensteinů, č. p. 71

Vloženo: 18.2.2016    

Po náročných adaptacích zůstaly  v interiéru zachovány velmi cenné historické prvky, všechny klenby z doby raně barokní přestavby i fragmenty ornamentální výzdoby v patře z poloviny 19.století. Obec Strání Zámeček postupně pronajímala několika soukromým nájemcům. Posledním nájemcem byl fotbalový klub FC Strání. V roce 2003 rozhodnutím obce začala rozsáhlá rekonstrukce objektu, který bude přeměněn na hotelové zařízení s možností padesáti ubytovacích míst.

Existence panského dvora ve Strání je v písemných pramenech, tj. v urbáři ostrožského panství, doložena již v roce 1592. Zhruba do dnešní podoby byla renesanční budova přestavena Gundakarem z Liechtensteina někdy po roce 1650, když se Uherský Ostroh stal sídelním městem.Ke stavbě loveckého zámečku bylo využito lomového kamene z neobývané středověké tvrze, která stála na místě dnešního hřbitova. Svou funkci ztratil na počátku 18.století a je zmiňován jako správní budova, sídlo lesní správy se zájezdním hostincem jehož součástí bylo i několik stájí a vozoven.V roce 1850 došlo v areálu zámečku k zásadním stavebním úpravám, zejména byla odbourána jižní část západního křídla včetně původního schodiště, dále byla rozsáhle přebudována hospodářská stavení, jejichž existence je dnes doložena pouze na dobových plánech.Krajská správa lesů, lesní závod Luhačovice, předala zámeček obci Strání v roce 1960, ten poté sloužil pro hospodářské potřeby místního JZD. Zdevastovanou budovu začala obec opravovat na začátku 70. let 20. století. Tehdy dostala svůj dnešní vzhled, byly otevřeny arkády v patře a byla přistavena schodišťová hala. Nově byla zřízena ubytovna nad velkým sálem.


Socha sv. Jana Křtitele

Vloženo: 15.2.2016    

Socha je kulturní památkou. Po 207 letech byla socha znovu posvěcena P. Turkem dne 27. 6. 1999. Socha svatého Jana Křtitele dnes stojí u hlavní silnice na sídlišti U Svatého Jána ve Květné. Přivezl ji z Terstu (Itálie) asi v roce 1792 na koňském povozu praděd Josefa Vintra č. 35  -  Jan Vintr. Nápis na podstavci sochy hlásí:„Od Jana Wintra postavený,z kamene postavena,ať hlásá sochaBožského Jana."Jan Vintr byl jedním ze straňanských formanů, kteří za doby, kdy nebylo železnic, vozili zboží do dalekých zemí a odtamtud jiné zboží přiváželi. Někteří straňanští formani projezdili tak mnoho zemí, hlavně východních.Socha byla restaurována v  roce 1994 - 95 akademickým sochařem Pavlem Gabrielem. Náklady na její obnovu činily 50 000 Kč


DALŠÍ   >

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek