Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


planujvylety.cz

ESF

Památky ve Strání a okolí

Farní dvorana

Vloženo: 22.2.2016    

V dnešní době Dvorana, která prošla v 90. letech rekonstrukcí střechy a vnitřních prostor, slouží jako kulturní zařízení pro občany. Konají se zde různé společenské akce (oslavy narozenin, schůzová činnost spolků). Hlavně slouží místnímu divadelnímu souboru Karla Högera.
Dne 25. března 1926 byl vyměřen půdorys a přistoupilo  se k lámání kamene. Se stavbou bylo započato 11. května 1926. Celá budova je z kamene, pouze byt pro správce budovy je zděn z cihel. Celkem bylo přivezeno na Dvoranu 350 metrů krychlových kamene. Dne 13. listopadu byla stavba ukončena. V roce 1927 na jaře se přistavila k Farní dvoraně ještě místnost pro děvčata. Dne 18. září 1927 byla tato Dvorana slavnostně posvěcena p. děkanem Jaroslavem Globálem.Uvnitř budovy je doposud velký sál, sloužící jako hlediště při divadelních představeních, stálé jeviště s dvěma přilehlými místnostmi a malý sál. Jeviště bylo vybaveno bohatě různými dekoracemi. Velmi krásná byla opona, na níž byl zobrazen zdejší kostel a skupina krojovaných Straňanů před ním. Za průchodu fronty v  r. 1945 se ztratila.


Göpfertova a Zahnova vila ve Květné

Vloženo: 21.2.2016    

Vila Maxe Göpferta byla postavená počátkem 20. století Emanuelem Zahnem (juniorem). Po válce  roku 1945  byla vila změněna v nájemné byty. Nacházelo se zde celkem pět bytů a ordinace dentisty pana Staroby. V roce 1966 se podnájemníci museli vystěhovat, protože se začalo s  přestavbou vily ze státních dotací.Vila Emanuela Zahna stojí v prostoru skláren. Její stavba  byla zahájena před rokem 1900. Majitel skláren Emanuel Zahn zde bydlel od roku 1901. Budova byla přestavěna na zdravotní středisko a tomuto účelu slouží  dodnes.


Kaplička v Uhliskách

Vloženo: 20.2.2016    

Kaple pochází z roku 1816 a dle reversu Jana Popelky z 16. září 1816 je vystavěna jako kaple Panny Marie Bolestné. Ve Státním archivu v Uherském Hradišti byla nalezena listina o vzniku této památky. Většina textu byla nečitelná, ale podařilo se zjistit, že kapli si nechal postavit na svém poli v Uhliskách sedlák Jan Popelka. Povolení ke stavbě dostal od arcibiskupského úřadu v Olomouci. Listinu vyhledal a text upravil duchovní správce P. Jan Hrudík. O kapličku se starají místní lidé a udržují ji pořád v krásném stavu.


Kostel Povýšení sv. Kříže

Vloženo: 19.2.2016    

Kostel je postaven v pseudogotickém stylu a je hodnotným dokladem architektonické tvorby počátku 20. století. Chrám byl vysvěcen 24. 9. 1911  Dr. Karlem Wisnarem, světícím biskupem olomouckým. Kostel prošel řadou oprav jak v interiéru , tak v exteriéru. V roce 2000 byl kostel Povýšení svatého kříže ve Strání prohlášen za kulturní památku.
Na místě dnešního kostela stával menší zděný kostel, který nechal postavit v roce 1749 Václav kníže z Liechtensteina. Byl postavený z materiálu zničené tvrze na místě původní hradní kaple. V roce 1769 byl kostel rozšířen a roku 1853 renovován. Jeho patronem byl od roku 1790 náboženský fond. Dne 22.5.1893 byla požárem zničena kostelní věž a kostel se dostává do velmi špatného technického stavu. Dne 6.3.1900 byl proveden státní stavební dohled a v červnu roku 1900 již musel být provizorně podepřen strop. Nakonec byl kostel v roce 1908 zbořen i se základy. Plány a projekt pro nový kostel vypracoval architekt a městský stavitel z Olomouce Václav Wittner. Na jaře roku 1909 byly zahájeny přípravné práce a za dva roky v září došlo za obětavé pomoci a podpory pozdějšího olomouckého arcibiskupa Stojana, zdejšího faráře P. Stanislava Spáčila a starosty obce Josefa Kohna k otevření nového kostela.


Objekt bývalého loveckého zámečku Liechtensteinů, č. p. 71

Vloženo: 18.2.2016    

Po náročných adaptacích zůstaly  v interiéru zachovány velmi cenné historické prvky, všechny klenby z doby raně barokní přestavby i fragmenty ornamentální výzdoby v patře z poloviny 19.století. Obec Strání Zámeček postupně pronajímala několika soukromým nájemcům. Posledním nájemcem byl fotbalový klub FC Strání. V roce 2003 rozhodnutím obce začala rozsáhlá rekonstrukce objektu, který bude přeměněn na hotelové zařízení s možností padesáti ubytovacích míst.

Existence panského dvora ve Strání je v písemných pramenech, tj. v urbáři ostrožského panství, doložena již v roce 1592. Zhruba do dnešní podoby byla renesanční budova přestavena Gundakarem z Liechtensteina někdy po roce 1650, když se Uherský Ostroh stal sídelním městem.Ke stavbě loveckého zámečku bylo využito lomového kamene z neobývané středověké tvrze, která stála na místě dnešního hřbitova. Svou funkci ztratil na počátku 18.století a je zmiňován jako správní budova, sídlo lesní správy se zájezdním hostincem jehož součástí bylo i několik stájí a vozoven.V roce 1850 došlo v areálu zámečku k zásadním stavebním úpravám, zejména byla odbourána jižní část západního křídla včetně původního schodiště, dále byla rozsáhle přebudována hospodářská stavení, jejichž existence je dnes doložena pouze na dobových plánech.Krajská správa lesů, lesní závod Luhačovice, předala zámeček obci Strání v roce 1960, ten poté sloužil pro hospodářské potřeby místního JZD. Zdevastovanou budovu začala obec opravovat na začátku 70. let 20. století. Tehdy dostala svůj dnešní vzhled, byly otevřeny arkády v patře a byla přistavena schodišťová hala. Nově byla zřízena ubytovna nad velkým sálem.


Socha sv. Jana Křtitele

Vloženo: 15.2.2016    

Socha je kulturní památkou. Po 207 letech byla socha znovu posvěcena P. Turkem dne 27. 6. 1999. Socha svatého Jana Křtitele dnes stojí u hlavní silnice na sídlišti U Svatého Jána ve Květné. Přivezl ji z Terstu (Itálie) asi v roce 1792 na koňském povozu praděd Josefa Vintra č. 35  -  Jan Vintr. Nápis na podstavci sochy hlásí:„Od Jana Wintra postavený,z kamene postavena,ať hlásá sochaBožského Jana."Jan Vintr byl jedním ze straňanských formanů, kteří za doby, kdy nebylo železnic, vozili zboží do dalekých zemí a odtamtud jiné zboží přiváželi. Někteří straňanští formani projezdili tak mnoho zemí, hlavně východních.Socha byla restaurována v  roce 1994 - 95 akademickým sochařem Pavlem Gabrielem. Náklady na její obnovu činily 50 000 Kč


Památky lidového stavitelství – rolnický dům č. p. 216

Vloženo: 17.1.2016    

Dům čp. 216 se sýpkou v podstřeší a s dekorativním rámováním oken patří k hodnotným dokladům lidového stavitelství v obci a spolu se sousední nemovitostí čp. 327 tvoří jednotu. V současné době objekt slouží především o hodech a fašanku. Barevné ztvárnění fasády je založeno na kontrastu tmavé podrovnávky a světlé stěny. Podélně okapově orientovaný dům s návratím – hospodářským prostorem, kterým se vjíždí do domu, se souměrnou sedlovou střechou na obdélníkovém půdoryse a hambálkovým krovem krytým pálenou krytinou je typickým představitelem této oblasti. Stavení se nachází v trati s místním názvem „Štrbákovec“ a je umístěno v centru obce nedaleko obecního úřadu. Vlastníkem domku je obec Strání. Vlivem dlouhodobého neudržování byl dům ve špatném stavebně – technickém stavu. V roce 1997 byla zahájena památková obnova. Za touto opravou se skrývala především snaha o oživení a využití domu jako kulturního centra v obci v návaznosti na místní tradice, což se opravdu podařilo. K dalším památkám lidového stavitelství v obci patří i stodoly u čp. 85 a 117 a seník u čp. 85.


OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek