Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFHistorie farnosti

První písemné zmínky o Strání jsou v Zemských deskách olomouckých. Do roku 1318 patřilo panu Ctiborovi ze Strání, poté sem bylo přifařeno i Horní Němčí.

V roce 1359 prodávají vladykové Pavel a Ctibor ze Strání městečko s tvrzí, dvorem, farou a bohatými lesy Fraňkovi a Petrovi z Kunovic. Po roce 1431 byla zdejší fara přenesena do Horního Němčí, poněvadž Strání bylo husitskými válkami téměř úplně zničeno.

Roku 1502 patřilo Strání - opět označované jako městečko - k ostrožskému panství Jana z Kunovic. Tvrz byla odnovena roku 1580, ale po vpádu bočkajovců v květnu roku 1605 znovu zanikla. Mezi obyvateli převládali příslušníci jednoty bratrské.

Od roku 1657 náleží Strání mezi obce katolické - do roku 1751 je přifařeno k nivnické farnosti. V témže roce je tu olomouckou konsistoří zřízena lokálie, která v roce 1784 vzrostla na samostatnou kurácii. Lokální kooperaturu 11. září 1855 povýšili na faru.

 

Znak římskokatolické farnosti Strání

Farní kostel ve Strání je zasvěcen Povýšení svatého Kříže, z čehož je odvozen hlavní prvek znaku farnosti Strání.

Popis:
V červeném štítě na zelené hůrce stříbrný dřevěný kříž s tabulkou INRI; z ramen kříže visí důtka a karabáč. V modré hlavě štítu v přední časti zlatý volný kříž a k němu kráčející český lev.
Nad štítem černý kněžský klobouk. Každá z jeho šňůr vespod zakončena jedním střapcem, jak přísluší úřadu faráře.

Původ:
Farní kostel ve Strání je zasvěcen Povýšení svatého Kříže, z čehož je odvozen hlavní prvek znaku farnosti Strání. Do hlavy štítu byly vloženy kříž a kráčející český lev ze znaku děkanství uherskobrodského, na připomínku farnosti příslušejícímu do tohoto děkanství.

Barokní kostel

Farní kostel Povýšení svatého Kříže byl postaven z materiálu zničené tvrze na místě starobylého kostela a hřbitova v roce 1748 držitelem panství knížetem Václavem z Liechtesteina. V roce 1769 došlo k rozšíření a roku 1853 k renovaci chrámu.

Jeho patronem byl od roku 1790 náboženský fond. Fara podléhala arcibiskupství olomouckému, arcikněžství holešovskému a děkanství uherskobrodskému. Kostel měl velmi skromné vybavení - jeden oltář, křtitelnici,dva zvony a malé varhany. Dne 22. května 1893 byla požárem zničena kostelní věž a chrám se dostává do velmi špatného stavu; dne 6. března 1900 byl prveden státní stavební dohled a v červnu 1900 již musel být provizorně podepřen strop. Lidé chtěli kostel nový, ale nedostávalo se finančních prostředků. Od roku 1905 se začalo vybírat na střechu budoucího chrámu; plány na jeho stavbu byly vypracovány o dvě léta později, ale místodržitelství je zamítlo. Dne 26. května 1908 je z důvodu bezpečnosti konána již v náhradním objektu, v hasičském skladišti. Kvůli hrozbě zřícení byl z nařízení okresního hejtmanství dosavadní kostel 1. června 1908 úředně uzavřen a koncem roku pak zbořen.

     

Nový kostel

Počátkem roku 1909 je architektem a městským stavitelem Václavem Wittnerem zpracován projekt chrámu nového. Chrám byl vysvěcen 24. září 1911 Dr. Karlem Wisnarem, světícím biskupem olomouckým.

Dozorem nad stavbou byl pověřen Ing. Václav Fischer z Brna a základní kámen posvětil kroměřížský probošt Dr. Antonín Cyril Stojan.Na jaře roku 1909 byly zahájeny přípravné práce a za dva roky v září došlo za obětavé pomoci a podpory pozdějšího olomouckého arcibiskupa Dr. Stojana, zdejšího faráře P. Stanislava Spáčila a starosty obce Josefa Kohna k otevření nového kostela. Náklady činily 184.804,58 Kč
Chrám byl vysvěcen 24. září 1911 Dr. Karlem Wisnarem, světícím biskupem olomouckým. Kostel Povýšení svatého Kříže je jednolodní budova s krátkou příčnou lodí, odsazeným pětibodce ukončeným presbyteriem, sakristií na jihovýchodní straně a hranolovou věží ve vstupním, západním průčelí. Jedná se o stavbu z let 1909 - 1911, jež byla postavena v novogotickém stylu a je hodnotným dokladem architektonické tvorby počátku 20. století. V presbytáři je hlavní oltář, na kterém je obraz představující císaře Heraklia s nalezeným křížem Kristovým v rukou, dílo akademického malíře Jana Köhlera z Nenkovic u Kyjova z roku 1911. Interiér je zaklenut křížovými klenbami.


 

 

Zvony

Strání několikrát přišlo o své zvony, konkrétně v roce 1893 při požáru a za 1. a 2. světové války, kdy byly zabrány na válečné potřeby. Po 1. sv. válce proběhlo nové svěcení zvonů až 23. září 1923 a ulila je firma Herold z Chomutova. Nyní se v naší kostelní věži nachází 4 zvony.

Na prvním zvonu o váze 420 kg s reliéfem Panny Marie byl nápis: "Panna Mario ustavičné pomoci, oroduj za vás od ohně. (Darovali Straňáci z Ameriky)". Druhý zvon o váze 243 kg s reliéfem sv. Josefa měl text: "Sv. Josefe, oroduj za nás. (Vybudováno z milodarů). A konečně zvon poslední o váze 164 kg, který přečkal jako jediný i druhý válečný konflikt se doposud pyšní reliéfem sv. Floriána s nápisem: "Sv. Floriane, ochraňuj nás od ohně." Po 2. sv. válce - 18. září 1949 - byly posvěceny tři nové zvony pořízené z darů farníků a ulité v Brně - Husovicích. Jde o velký zvon "Maria" vážící 435 kg, s reliéfem Panny Marie s Ježíškem a s nápisem: "Vítězná ochránkyně Moravy, oroduj za nás". Menší zvon "Václav" o váze 255 kg s reliéfem sv. Václava na koni a s nápisem: "Sv. Václave, nedej zahynout nám, ni budoucím".  A poslední umíráček "Josef" s reliéfem sv. Josefa s Ježíškem a s nápisem: "Sv. Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás". 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek