Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFStatistické údaje

DRUHY POZEMKŮ

Celková výměra pozemků       3975.8574  ha
Orná půda         687.0358  ha
Zahrady           61.4143  ha
Ovocné sady             7.3296  ha
Trvalé travní porosty         427.5399  ha
Zemědělská půda       1183.3196  ha
Lesní půda       2545.1581  ha
Vodní plochy           18.6141  ha
Zastavěné plochy           43.7355  ha
Ostatní plochy         187.0301  ha

 

 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

Počet podnikatelských subjektů celkem  596
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů   39
Průmysl - počet podnikatelských subjektů   186
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů    116
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů       7
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, pohostinství - počet podnikatelských subjektů  137
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů     56
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů      2
Školství a zdravotnictví - počet subjektů     11
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů    42
Státní organizace - počet subjektů       2
Akciové společnosti - počet subjektů     1
Obchodní společnosti - počet subjektů    23
Družstevní organizace - počet subjektů     1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů    486
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů     29
svobodná povolání - počet subjektů     22
Ostatní právní formy - počet subjektů     32

 

 

OBYVATELSTVO

Věkové složení obce (k 01.06.2023) 3365
Muži 1722
Ženy 1839
Občané 0 - 17 let 565
Občané 18 - 59 let 1832
Občané 60 a více let 968

 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek