Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFPovinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název Obec Strání
2. Důvod a způsob založení Obec Strání vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000   Sb., ve znění pozdějších předpisů
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Strání, Na Kopci 321, 687  65  Strání
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Strání, Na Kopci 321, 687  65  Strání
4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Úterý    7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

Středa  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Čtvrtek 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Pátek   7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

4.4 Telefonní číslo  +420 572 695 210
4.5 Fax  +420 572 695 234
4.6 Web  www.strani.cz
4.7 E - mail  obec@strani.cz
5. Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod

č.ú.1329721/0100

6. 00291340
7. DIČ CZ00291340
8. Dokumenty

Úřední deska

Rozpočet

9. Žádost o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

  • písemně - osobně na podatelně úřadu nebo poštou na adresu úřadu - Na Kopci 321, 687 65 Strání,
  • e - mailem: obec@strani.cz,
  • datovou schránkou: ID datové schránky 32aba8z.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

  • komu je určena
  • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

  • musí být srozumitelná
  • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  • nesmí být formulována příliš obecně.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek