Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFFarní komunitní centrum - podpořila Nadace ČEZ

V roce 2020 se v obci Strání dokončila stavba nové fary, k níž patří i nový moderní, multimediální sál, tzv. nová klubovna. Ta svojí funkcí nahradila dosavadní tzv. starou klubovnu zbudovanou v devadesátých letech z přestavěných hospodářských budov stojících vzadu za budovou fary.

 

I přes obtíže spojené s příchodem vleklé covidové pandemie se v novém sále (klubovně)  postupně začaly scházet skupiny dětí a mládeže (ministranti, spolčátko), dospělých a seniorů (modlitby otců, modlitby matek, setkání rodičů školních dětí), realizuje se zde vzdělávání žáků (kroužek Náboženství) a vzdělávání dospělých a dospívajících (kurz Vyvolený). Mimoto zde probíhají také setkání pastorační a ekonomické rady farnosti a rovněž se klubovna využívá i jako zkušebna chrámového sboru, dále schóly mužů, ženské schóly a dětské schóličky. Částečně ji jako zkušebnu využívá také místní dechová hudba Javorinka.

 

V prostoru mezi budovou nové fary a budovou staré klubovny vznikl tzv. farní dvůr - travnatá a částečně zadláždená plocha, která však mimo pořádání venkovních her a improvizovaného táboráku pro děti neměla žádné praktické využití. Stejně nevyužitá byla od té doby i tzv. stará klubovna.

 

Proto vznikla myšlenka přetvořit i tento prostor jako místo setkávání místní komunity a vytvořit venkovní areál, který by pojal za příznivého počasí větší množství lidí než je kapacita stávajících budov a který by také zároveň funkčně propojil starou a novou klubovnu.

 

Proto v roce 2022 farnost Strání požádala Nadaci ČEZ o podporu projektu "Nákup vybavení komunitního centra" v grantovém řízení Podpora regionů 2022.

 

V květnu téhož roku získala farnost Strání od Nadace ČEZ na projekt "Nákup vybavení komunitního centra" příspěvek ve výši 100 000,- Kč.  Příspěvek byl konkrétně určený na nákup většího množství zahradního nábytku a na nákup plynového zahradního grilu.

 

Zároveň se v průběhu léta a podzimu 2022 zbudovala po straně nové klubovny také nová dlážděná terasa přímo navazující na farní kuchyni a otevřená směrem k budově staré klubovny.

 

Díky zbudování terasy a také díky pořízení zahradního nábytku z dotačního titulu Nadace ČEZ se tak konečně využil prázdný prostor dvora a nově vzniklým areálem došlo k propojení budovy staré klubovny s novou klubovnou, a zároveň i s farní kuchyní, takže vzniklo velkokapacitní zázemí pro pořádání rozmanitých komunitních akcí většího rozsahu, např. letní kino, farní odpoledne, táborák na konec školního roku, stavění máje, masopustní obchůzky apod.

 

Také stávající spolky, které se až dosud scházely v klubovně, mohou odteď za příhodného počasí využívat k setkávání i tento venkovní areál.

 

Především však vznikl nový prostor pro letní volnočasové setkávání rodin s dětmi, mládeže, seniorů a lidí handicapovaných (celý areál je vybudován jako bezbariérový) i všech ostatních, kteří mají zájem se společně setkávat a trávit společný čas jako komunita.

 

Díky štědrému příspěvku Nadace ČEZ se tak mohla naplno realizovat původní myšlenka otevření areálu fary, zejména nové klubovny a farní zahrady pro širokou veřejnost.

 

Z dotace Nadace ČEZ  v grantovém řízení Podpora regionů 2022 v rámci projektu Nákup vybavení komunitního centra byly pořízeny:

  • 1x plynový gril Professional 4400S v ceně 17 029,- Kč.
  • 10x stůl 220cm x 70cm a 20x lavice 25cm x 250cm (tzv. pivní sety) v ceně 44 528,- Kč.
  • 4x stůl 120cm x 75cm x 72cm a 16x křeslo 55cm x 60cm x 94cm v ceně 38 400,-Kč.

 

Z prostředků farnosti Strání byly dále pořízeny:

  • nová kamenná terasa.
  • slunečník.
  • podsedáky na zahradní křesla.
  • příslušenství ke grilu.

 

Společnými silami, ale zejména díky laskavému přispění Nadace ČEZ tak byla dokončena realizace otevření venkovního farního areálu pro nejrůznější setkávání místní komunity.

 

Tímto srdečně děkujeme Nadaci ČEZ za její štědrý příspěvek, jehož zásluhou se budeme moci lépe setkávat jako místní komunita, společně se vzdělávat, pěstovat kulturu, ale i odpočívat, a pěstovat tak mezi sebou dnes tolik potřebné inkluzivní sousedské mezilidské vztahy bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, orientaci, světonázor či náboženství.

 

 

Tímto Vás také chceme pozvat na slavnostní otevření venkovního farního areálu a oficiální prezentaci našeho nově vybaveného komunitního centra v neděli 14. 5. 2023 v 16 hodin odpoledne v prostorách fary a farního dvora.

 

Můžete se těšit na bohaté občerstvení z nového grilu, soutěže pro děti a živou hudbu.

 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek