Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFOznámení o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Strání

 

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování (pořizovatel) jako orgán obce s rozšířenou působností příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 ve spojení s § 20 stavebního zákona
údaje o vydaném územním plánu Strání a to:


1. Územní plán Strání byl vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2017 Zastupitelstvem obce Strání dne 10.03.2017 pod číslem usnesení 15/5 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 30.03.2017.


2. Územní plán Strání je uložen u:
a) pořizovatele – Městského úřadu Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování
b) stavebního úřadu – Obecního úřadu Strání
c) obce Strání
d) Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

3. Doklady o pořízení územního plánu jsou uloženy u obce Strání, kde je možné do nich nahlížet.

4. Údaje o územním plánu Strání jsou zveřejněny na adrese http://www.ub.cz

 

Údaje ke Změně č.1 Územního plánu Strání jsou zveřejněny na adrese:

https://www.ub.cz/dokumenty/slozky/dokumenty-odboru/uzemne-planovaci-dokumentace-okolni-obce/up-strani/?id=0&browse=1&nodesLevel=2&expandMenu=27


Ing. arch. Jiří Kolouch
vedoucí ORM-OMA
 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek