Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFVolby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek dne 7. června 2024 od 1400 hodin do 2200 hodin,

v sobotu dne 8. června 2024 od 0800 hodin do 1400 hodin.

 

Místem konání voleb je:

V OKRSKU Č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Strání, na kopci 321, 687 65 Strání pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

ul. Březovská, Dolina, Drahy I, Drahy II, Drahy III, Drahy IV, Korytňanská, Kostelní, Na Kopci – mimo č.p. 42 - 1095, nám. P. St. Spáčila, Padělky, Pátera J. Novotného – mimo č.p.77 - 83, Pod Kopcem, Podsedky, Rybníček, Slavkovská, Uhliska, Za Dvory, Záhumenice, Zajačí, Závodí

V OKRSKU Č. 2 je volební místnost v budově Zámečku, nám. U Zámečku 71, 687 65 Strání pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

ul. Levandulová, Lesní, Mechnáčky, Na Kopci  –  č. p. 42 – 1095, nám. U Zámečku, Obecnice, Obecnice I, Obecnice II, Obecnice III, Obchodní, Pátera J. Novotného – č. p. 77 – 83, Pod Novou horou, Rubanice, Sv. Cyrila a Metoděje, U Hlavní, U Školy, U Třicátku, Zelnice

V OKRSKU Č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Květná, nám. Em. Zahna 1105 , 687 66 Strání - Květná, pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

J.A. Komenského, Lůčky, Mechnáčky I, Mlýnky, nám. Em. Zahna, Nová Hora, Ořechová, Sídliště, Slovenská, Trávníky, U Klanečnice, U Sklárny, U sv. Jána

 

 • Volič je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.
 • Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, nebude mu hlasování umožněno.
 • Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
 • K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
 • Každý oprávněný volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.

_____________________________________________

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024


Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

 • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo
 • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

 

Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.
---------------------------------------------------------

Pozn.: Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič

 • požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,
 • je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,
 • požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,
 • požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek