Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFPřehled turistických tras

Přehled turistických tras

NAUČNÁ STEZKA KVĚTNÁ

Jedná se o první naučnou stezku v oblasti pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velkou Javořinou (970 m. n. m.). Trasa je nenáročná, vhodná jak pro rodiče s malými dětmi, školáky, seniory i ostatní. Za příznivých podmínek ji lze absolvovat i na kole, běžkách či koních. Již několik let zde probíhá akce "Pochod rodičů s dětmi" zaměřený na poznávání a ochranu přírody.

Vedou tudy také trasy tradičních přechodů Bílých Karpat, Silvestrovské výstupy na Javořinu, setkávání Čechů a Slováků. Počátek trasy je u místní sklárny, kde je možná prohlídka ruční výroby skla. Trasa je dlouhá přibližně 7 kilometrů, nadmořská výška 340 až 370 m n. m. a vede částečně lesem i po louce. Obsahuje 9 stanovišť s naučnými tabulemi.

1.stanoviště: Úvodní tabule
- seznamuje s délkou, značením, obtížností trasy. Charakterizuje všeobecně celou oblast k. ú. Strání a obec (počet obyvatel, průmysl, zemědělství, příroda, krajina).

2.stanoviště: U vodojemu 
- pohled na obec a protější Novou horu. Tabule informuje o ostatních rezervacích v k. ú. obce Strání (Nová hora, Záhumenice, Hrnčárky). Popis života a hospodaření v minulosti a dnes (louky, pole, sady - místní krajové odrůdy...). Zmínka o místních tradicích - Hody, Fašanky, folklóru, specialitách, architektura staveb...
 
3.stanoviště: Mechnáčky
Informace o chráněných rostlinách a živočiších, kteří se zde vyskytují. Luční mokřad, ÚSES - funkce rozptýlené zeleně v krajině - nové výsadby, ptáci na loukách. 

4.stanoviště: Sviňárský potok
Popis krajiny z hlediska geologie, povrchových a podzemních vod. Ukázka šetrného hrazení bystřin, popis problému vodní eroze. Zástupci fauny a flóry.

5.stanoviště: Šajba
- informace o lese, zonace, historie a současnost. Hospodaření v lese - vhodné složení druhů i stáří dřevin, mechanizace, práce s koňmi, údržba lesních cest, houby.

6.stanoviště: U cicůrku
- lesní pramen, ptáci v lese, odběr a zpracování pitné vody pro Strání.

7.stanoviště: Maďarská cesta
- odbočka na Javořinu. Pralesní rezervace, popis NPR a PR. Ostatní lesní zvěř (srnky, zajíci, mufloni, divočáci...), lesní plody a léčivé rostliny. Zajímavý recept.


8.stanoviště: U sladké jabloně
- lesní močál, obojživelníci (mlok skrvnitý, čolek horský, karpatský, obyčejný), pověst. Popis další části cesty podél potoka - ryby, rak kamenáč, pavouci.

9.stanoviště: Konec stezky
- hranice. Javorinské slavnosti - myšlenka bratrství Čechů a Slováků, pozvání na zajímavá místa v obci a okolí (restaurace, ubytování, sportovní vyžití...)TURISTICKÝ VÝLET NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL BÍLÝCH KARPAT

Hrabina (autobusová zastávka) – Kamenná bouda 3 km – U Bětina Javora 6,5 km – Velká Javořina 8 km – Holubyho chata 8,5 km – Pod Jelencem 10 km – Nad Květnou 12,5 km – Květná 13,5 km – Strání 15,5 km

Výlet na nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velkou Javořinu nabízí zajímavé výhledy i tajuplný prales a patří k nejzajímavějším v oblasti. Velká Javořina je tradičním místem setkávání Čechů a Slováků, i proto je mimořádně významným turistickým cílem. Samotný výstup není příliš náročný, ale klesání z Velké Javořiny do Strání už dá opravdu zabrat. Proto lze výlet doporučit pouze pěším a raději za hezkého počasí.


Přehled cyklostezek vedoucích přes dané území

CYKLOTRASA Č. 5051 KAMENNÁ BOUDA - STRÁNÍ

Vápenky - Kamenná bouda - Strání, č. 46 - 12 km
Obtížnost: Převýšení 200m. Zpevněné lesní cesty 80%, nezpevněné 20%.
Popis: Zpočátku stoupáme z obce Vápenky zpevněnou lesní cestou a serpentinami až k rozcestí u Kamenné boudy. Zde se dáme vlevo a mírně klesáme po stejném povrchu k dalšímu rozcestníku Horní kopec. Odtud sjíždíme do obce Strání. Nejprve lesem po zpevněné cestě a po 1,5km odbočíme vlevo na nezpevněnou, která vede kolem rybníka na okraj obce Strání.

Strání - Březová, č. 46 - 5,5 km
Obtížnost: Převýšení 200m, asfaltový povrch.
Popis: Poměrně náročné stoupání ze Strání po málo frekventované silnici III. třídy. Nahoře na rozcestí výhled zpět na vrchol Velké Javořiny. Dáme se doprava a sjíždíme serpentinami až do Březové. OKRUŽNÍ CYKLOTRASA KOLEM BÍLÝCH A BIELÝCH KARPAT

Trasa, 103 km
Varianta A: Státní hranice - Kuželov - Hrubá Vrbka - Velká nad Veličkou - Javorník - Suchovské mlýny - Vápenky - Strání - Březová - Lopeník - Mikulčin Vrch - Vyškovec - Starý Hrozenkov - Žítková - Pitín - Rokytnice - Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice - Návojná Nedašov – Nedašova Lhota - státní hranice

Varianta B: Státní hranice - Megovka - Nová Lhota - Suchovské mlýny - Vápenky - Strání - Březová - Lopeník - Mikulčin Vrch - Vyškovec - Starý Hrozenkov – Žítková Pitín - Rokytnice - Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice - Návojná - Nedašov – Nedašova Lhota - státní hranice

Obtížnost: Horská trasa, 90% po asfaltových komunikacích, zbytek po zpevněných. Vhodnápro crossové kolo nebo MTB (hladké pláště).
Popis: Od státní hranice neznačený úsek po silnici III. Třídy. Po 2,5 km nájezd na značenou trasu č. 5047. V Hrubé Vrbce nájezd na dálkovou cyklotrasu č. 46 a po ní až do Pitína. Odsud až na hranici (Zápechová) po trase č. 49. Veškeré cyklotrasy na úrovni dopravního značení.
Služby: Omezené možnosti stravování jen ve větších obcích (Velká nad Veličkou, Strání, Starý Hrozenkov, Štítná nad Vláří a Brumov-Bylnice) nebo turistických oblastech (Mikulčin vrch).
Mapy
Cykloturistická mapa č. 169, SLOVÁCKO - HODONÍNSKO, 1:75 000, SHOCart
Cykloturistická mapa č. 170, SLOVÁCKO - BÍLÉ KARPATY, 1:75 000, SHOCart
Cykloturistická mapa č. 26, CHŘIBY, BÍLÉ KARPATY A VIZOVICKÉ VRCHY, 1:100000,KČT


CYKLOTRASA Č. 5052 KAMENNÁ BOUDA - VELKÁ JAVOŘINA A ZPĚT

Strání - sklárny ve Květné (exkurze), památky lidového stavitelství, přírodní památky: Hrnčárky - květnatá louka, Za lesem - lokalita šafránu bělokvětého, Bahulské jámy - květnaté louky s výskytem vzácných motýlů.

Javořina - nejvyšší vrchol Bílých Karpat, přírodní rezervace - les pralesovitého charakteru.
Mapy:
SHOCART, Uhersko-hradišťsko - Bílé Karpaty, Chřiby, cykloturistická mapa č. 39, 1:75 000 KČT, Slovácko - Bílé Karpaty, č. 92, 1:50 000

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek