Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


planujvylety.cz

ESFNákup nových věcných prostředků požární ochrany

Vloženo: 1.10.2020     Autor: Irena Slintáková

Obec Strání se zapojila do projektu s názvem "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo: RP12-20/138.

Projekt z programu dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje je podporován Fondem Zlínského kraje částkou 210.000 Kč, obec Strání se podílí na celkových výdajích projektu částkou 90.800 Kč.

Jednotka SDH obce Strání má dvě zásahová družstva v počtu 24 členů a je potřeba dovybavit tuto jednotku technickými prostředky jako jsou izolační dýchací přístroje, zásahové oděvy, obuv a přilby pro hašení ve stavbách.

 


Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

Vloženo: 30.9.2020     Autor: Michaela Luzarová

Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

 Projekt řeší realizaci varovného informačního systému VIS  společně se systémem dPP (digitální povodňový plán) , s cílem  zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany obce a tedy zvýšení  bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku. Cílem projektu je vytvořit ucelený systém předpovědní a hlásné povodňové služby, především jeho napojení na  nově budovaný varovný a informační systém (VIS) - tedy včasné varování a vyrozumění obyvatel jako jedno z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Podpora pracovních příležitostí II.

Vloženo: 28.5.2020     Autor: Barbora Macková

Projekt PODPORA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ II. je spolu -financován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení zapojení lokálních aktérů Mikroregionu Bílé Karpaty do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím 9 nově vzniklých pracovních míst a poskytnutím podpory cílové  skupině v dané lokalitě.

Více info naleznete na: https://www.bile-karpaty.cz/podpora-pracovnich-prilezitosti-2/


Voda v krajině

Vloženo: 20.9.2019     Autor: Barbora Macková

Pojďte se s námi zamyslet nad otázkou vody v krajině. Jak již naše paní vodohospodářka R. Breznická popsala v článku zpravodaje: "Strání, už podle názvu obce, má většinu pozemků prudce svažitých. Dobře fungující krajina by měla jako houba vodu nasávat a pomalu vydávat, ale v našem okolí se to úplně nedaří. Výhodou jsou většina zatravněných ploch a převážně listnaté lesy. Důležitou úlohu plní také členitá mozaika ovocných sadů, remízků a zarostlé lesíky Borina a Štrbáň. To vše zpomaluje rychlý odtok vody z údolí říčky Klanečnice." Podívejte se na dokument zde v odkazu - "remízky a stromy kolem polních cest" a zde - "návrat vody do krajiny". Inspirujme se a začněme si vody vážit.


Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání

Vloženo: 26.3.2019     Autor: Michaela Luzarová

Obec Strání čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání“ (Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003045), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výsledkem projektu bude vybudování sedmi nových sociálních bytů, které budou pronajímány potřebným osobám v bytové nouzi. Hlavním cílem předkládaného projektu je tedy zvýšení kapacit a dostupnosti sociálního bydlení pro občany příhraniční oblasti, což se promítne do zajištění přístupu stanovených cílových skupin k dlouhodobému nájemnímu bydlení.“

                                                                                                                                                         


Cisternová automobilová stříkačka

Vloženo: 18.2.2019     Autor: Michaela Luzarová

Předmětem projektu Pořízení cisternové automobilové stříkačky byla dodávka nové, dosud nepoužívané cisternové automobilové stříkačky pro SDH Strání s danými technickými parametry. Projekt byl registrován na Ministerstvu vnitra v programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí, pod indentifikačním číslem 014D241008028. Na základě úspěšné registrace projektu obdržela obec Strání dotaci ve výši 2.500.000,- Kč.  Pořízení cisternové automobilové stříkačky je dále spolufinancováno Zlínským krajem ve výši 500.000,- Kč a obcí Strání částkou 4.224.009,- Kč.


Oprava kabin FC Strání

Vloženo: 21.8.2018     Autor: Barbora Macková

Kabiny na fotbalovém hřišti

probíhá celková rekonstrukce kabin a zastřešení tribun na fotbalovém hřišti. Bude vybudováno zázemí pro sportovce a také zázemí pro diváky.

Hodnota investice: 23 mil.

Investiční akce je podpořena programem MŠMT a dotací 9,6 mil. Hrubá stavba bude do konce tohoto roku, ukončení se plánuje na jaře příštího roku.


Realizace nových hydrogeologický průzkumných vrtů

Vloženo: 29.3.2018     Autor: Michaela Luzarová

Průzkumné vrty u úpravny vody v Ořechové 2018-2019

Od poloviny června probíhají práce na projektu – „Získání nových zdrojů podzemní vody pro obec Strání“. Důvodem je akutní nedostatek v zásobování obyvatel pitnou vodou v odpovídající kvalitě. V současnosti je jediným zdrojem pro obec Strání, odběr povrchových vod z jímacího objektu na Sviňárském toku (kousek nad Cicůrkem). Poslední suché roky však ukazují, že i pod Javorinským pralesem mohou potoky vyschnout. Projekt bude probíhat ve dvou etapách. Nejprve se realizují nové hydrogeologické vrty včetně čerpacích zkoušek a pak bude následovat napojení nových zdrojů na stávající vodárnu a vodovod. Odhadované náklady cca 3mil. Kč a získaná dotace z Ministerstva ŽP cca 2 mil. Kč.

  Radka Breznická vodní hospodářství


Nová Hora

Vloženo: 17.10.2016    


OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek