Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFOprava chodníků v obci Strání – ISPROFOND 5727510202

Vloženo: 10.6.2024     Autor: Michaela Luzarová

V rámci spolupráce při Národním plánu obnovy (RRF) byla obec Strání podpořena při realizaci akce  Oprava chodníků v obci Strání prostřednictvím  Projektu Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 2 jehož cílem je výstavba cyklistických stezek, stezek pro pěší a cyklisty na území České republiky v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to minimálně v rozsahu 25 km.


„Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ Strání“

Vloženo: 15.3.2024     Autor: Michaela Luzarová

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je instalace systému větrání s rekuperací odpadního tepla v prostorách kuchyně ZŠ Strání. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 4 848 710 Kč.


Podpora kulturních aktivit v obci Strání

Vloženo: 4.12.2023     Autor: Michaela Luzarová

Projekt Podpora kulturních aktivit v obci Strání je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořízení vestěvěné skříně a rohové lavice do místního kulturního domu.


Nákup nových věcných prostředků požární ochrany - neinvestiční dotace

Vloženo: 1.12.2023     Autor: Irena Slintáková

Název projektu: "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo RP12-23DT1/063

Dotaci poskytuje Zlínský kraj na základě programu RP12-23 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity na nákup 4 ks zásahových obleků,                    2 ks zásahových přileb pro hašení ve stavbách, 4 ks zásahových přileb pro likvidaci požárů v otevřeném terénu a pro technické zásahy. Na realizaci projektu je možné čerpat až 93.000 Kč, maximálně však 69,72% celkových způsobilých výdajů.


Nákup nových věcných prostředků požární ochrany - kombinovaná dotace

Vloženo: 1.12.2023     Autor: Irena Slintáková

Název projektu: "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo RP12-23DT1/062

Dotaci poskytuje Zlínský kraj na základě programu RP12-23 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity na nákup termokamery pro hasiče a na nákup jedné sady prostředků pro hašení lesních požárů. Na realizaci projektu je možné čerpat až 115.000 Kč               v členění: investiční dotace 89 500 Kč a neinvestiční dotace 25 500 Kč, maximálně však 69,91% celkových způsobilých výdajů.


Revitalizace vodních nádrží Žabka, k.ú. Strání

Vloženo: 30.11.2023     Autor: Michaela Luzarová

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“. Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Strání

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VZD INVEST s.r.o. Pardubice

DODAVATEL: HOKR Stavby s.r.o. Uherský Brod

MÍSTO REALIZACE: k.ú. Strání

CELKOVÉ náklady: 5 565 913 Kč

dotace: 2 000 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 21.12.2023

Cíl akce (projektu):

Cílem projektu byla rekonstrukce bezpečnostního přelivu Žabka 1 z důvodu poškození původní přelivné hrany bezpečnostního přelivu, která byla vybourána. Revitalizací bezpečnostního přelivu MVN Žabka 1 došlo ke  zvýšení bezpečnosti a odolnosti vodní nádrže Žabka 1 vůči průchodu zvýšených průtoků. Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Žabka 1 podpoří populaci mokřadních společenstev a vytvoření přirozeného prostředí pro jejich život.

 

 


REKONSTRUKCE LC VÁPENKY

Vloženo: 30.10.2023     Autor: Michaela Luzarová

Projekt Rekonstrukce LC Vápenky je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se týká rekonstrukce lesní cesty Vápenky na hranici katastrů Březová u Uherského Brodu a Strání. Bylo provedeno rozšíření tělesa lesní cesty tak, aby bylo možno zřídit lesní cestu typu 1L 4,0/20 včetně zřízení podélného a příčného odvodnění a realizace objektů technického vybavení (lesní skládky, hospodářské sjezdy do porostu). Celková cena díla činí 4.749.776,95 Kč bez DPH.


Letní kino ve Strání v roce 2022

Vloženo: 19.12.2022     Autor: Irena Slintáková

V měsících červenec až září 2022 byly promítnuty celkem tři filmy v rámci projektu "Letní filmový festival", evidovaného pod registračním číslem KUL01-22/127. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu schváleného Radou Zlínského kraje a je zaměřena na všechny věkové skupiny.

Finanční dotace bude použita na technické zajištění letního kina ve Strání v roce 2022.


Nákup nových věcných prostředků požární ochrany

Vloženo: 19.12.2022     Autor: Irena Slintáková

Stejně jako před dvěma lety i letos se obec Strání zapojila do projektu s názvem "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo: RP12-22/071.

Projekt z programu dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje je podporován Fondem Zlínského kraje do výše až 210.000 Kč, což představuje 70% z celkových způsobylých výdajů projektu.

Jednotka SDH obce Strání má dvě zásahová družstva v počtu 24 členů a je potřeba dovybavit tuto jednotku věcnými prostředky jako jsou izolační dýchací přístroje, zásahové oděvy, obuv a přilby pro hašení ve stavbách.


Nákup terénního velitelského auta pro JPO ve Strání

Vloženo: 9.12.2022     Autor: Irena Slintáková

Název projektu: "Nákup terénního velitelského automobilu pro JPOII/2 organizovaný výjezd 2", registrační číslo RP12-22/072

Dotaci poskytuje Zlínský kraj na základě programu RP12-22 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity na nákup terénního velitelského automobilu. Na realizaci projektu lze čerpat až 400.000 Kč, maximálně však 62,50% celkových způsobilých výdajů.


DALŠÍ   >

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek