Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFLetní kino ve Strání v roce 2022

Vloženo: 19.12.2022     Autor: Irena Slintáková

V měsících červenec až září 2022 byly promítnuty celkem tři filmy v rámci projektu "Letní filmový festival", evidovaného pod registračním číslem KUL01-22/127. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu schváleného Radou Zlínského kraje a je zaměřena na všechny věkové skupiny.

Finanční dotace bude použita na technické zajištění letního kina ve Strání v roce 2022.


Nákup nových věcných prostředků požární ochrany

Vloženo: 19.12.2022     Autor: Irena Slintáková

Stejně jako před dvěma lety i letos se obec Strání zapojila do projektu s názvem "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo: RP12-22/071.

Projekt z programu dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje je podporován Fondem Zlínského kraje do výše až 210.000 Kč, což představuje 70% z celkových způsobylých výdajů projektu.

Jednotka SDH obce Strání má dvě zásahová družstva v počtu 24 členů a je potřeba dovybavit tuto jednotku věcnými prostředky jako jsou izolační dýchací přístroje, zásahové oděvy, obuv a přilby pro hašení ve stavbách.


Nákup terénního velitelského auta pro JPO ve Strání

Vloženo: 9.12.2022     Autor: Irena Slintáková

Název projektu: "Nákup terénního velitelského automobilu pro JPOII/2 organizovaný výjezd 2", registrační číslo RP12-22/072

Dotaci poskytuje Zlínský kraj na základě programu RP12-22 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity na nákup terénního velitelského automobilu. Na realizaci projektu lze čerpat až 400.000 Kč, maximálně však 62,50% celkových způsobilých výdajů.


REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU

Vloženo: 17.6.2022     Autor: Michaela Luzarová

V letech 2021 až 2022 byla na objektu kulturního domu ve Strání provedena realizace energeticky úsporných opatření – zateplení objektu, výměna otvorových výplní, výměna zdroje tepla, instalace stínící techniky, instalace akustických podhledů a výměna osvětlení.Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu ve Strání 5.1a.

V letech 2021 až 2022 byla v objektu kulturního domu ve Strání instalována vzduchotechnická jednotka s rekuperací pro zajištění kvality vnitřního prostředí sálu v budově.

Název projektu: Rekonstrukce kulturního domu ve Strání 5.1b

Další zajímavé informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Nákup techniky pro jednotku SDH ve Strání

Vloženo: 1.10.2021     Autor: Irena Slintáková

Název projektu: "Nákup techniky", registrační číslo RP12-21/094

Dotaci poskytuje Zlínský kraj na základě programu RP12-21 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity na nákup automatizovaného externího defibrilátoru a šest kusů ručních svítilen. Na realizaci projektu lze čerpat až 85.000 Kč, maximálně však 69,79% celkových způsobilých výdajů.


Letní filmový festival

Vloženo: 21.6.2021     Autor: Irena Slintáková

Letní filmový festival je název pro neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje, registrační číslo KUL01-21/18. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu schváleného Radou Zlínského kraje a je zaměřena na všechny věkové skupiny.

Dotace do výše až 38.000 Kč bude použita na technické zajištění letního kina ve Strání v roce 2021.

 


Nákup nových věcných prostředků požární ochrany

Vloženo: 1.10.2020     Autor: Irena Slintáková

Obec Strání se zapojila do projektu s názvem "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany", registrační číslo: RP12-20/138.

Projekt z programu dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje je podporován Fondem Zlínského kraje částkou 210.000 Kč, obec Strání se podílí na celkových výdajích projektu částkou 90.800 Kč.

Jednotka SDH obce Strání má dvě zásahová družstva v počtu 24 členů a je potřeba dovybavit tuto jednotku technickými prostředky jako jsou izolační dýchací přístroje, zásahové oděvy, obuv a přilby pro hašení ve stavbách.

 


Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

Vloženo: 30.9.2020     Autor: Michaela Luzarová

Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi obce Strání, digitální povodňový plán

 Projekt řeší realizaci varovného informačního systému VIS  společně se systémem dPP (digitální povodňový plán) , s cílem  zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany obce a tedy zvýšení  bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku. Cílem projektu je vytvořit ucelený systém předpovědní a hlásné povodňové služby, především jeho napojení na  nově budovaný varovný a informační systém (VIS) - tedy včasné varování a vyrozumění obyvatel jako jedno z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Výstavba veřejného osvětlení v obci Strání

Vloženo: 20.7.2020     Autor: Michaela Luzarová

Název projektu:   Výstavba veřejného osvětlení v obci Strání

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012984

Projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ.

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Strání podél frekventované silnice I/54. V rámci projektu dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, které je ve špatném technickém stavu a ohrožují bezpečnost účastníků silničního a pěšího provozu s omezenou schopností pohybu a orientace. Zkvalitněním veřejného osvětlení dojde ke zlepšení infrastruktury pro pěší i ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci.

 
 


Podpora pracovních příležitostí II.

Vloženo: 28.5.2020     Autor: Barbora Macková

Projekt PODPORA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ II. je spolu -financován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení zapojení lokálních aktérů Mikroregionu Bílé Karpaty do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím 9 nově vzniklých pracovních míst a poskytnutím podpory cílové  skupině v dané lokalitě.

Více info naleznete na: https://www.bile-karpaty.cz/podpora-pracovnich-prilezitosti-2/


DALŠÍ   >

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek