Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


planujvylety.cz

ESF

Voda v krajině

Vloženo: 20.9.2019     Autor: Barbora Macková

Pojďte se s námi zamyslet nad otázkou vody v krajině. Jak již naše paní vodohospodářka R. Breznická popsala v článku zpravodaje: "Strání, už podle názvu obce, má většinu pozemků prudce svažitých. Dobře fungující krajina by měla jako houba vodu nasávat a pomalu vydávat, ale v našem okolí se to úplně nedaří. Výhodou jsou většina zatravněných ploch a převážně listnaté lesy. Důležitou úlohu plní také členitá mozaika ovocných sadů, remízků a zarostlé lesíky Borina a Štrbáň. To vše zpomaluje rychlý odtok vody z údolí říčky Klanečnice." Podívejte se na dokument zde v odkazu - "remízky a stromy kolem polních cest" a zde - "návrat vody do krajiny". Inspirujme se a začněme si vody vážit.


Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání

Vloženo: 26.3.2019     Autor: Michaela Luzarová

Obec Strání čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce stávající ubytovny na sociální byty ve Strání“ (Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003045), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výsledkem projektu bude vybudování sedmi nových sociálních bytů, které budou pronajímány potřebným osobám v bytové nouzi. Hlavním cílem předkládaného projektu je tedy zvýšení kapacit a dostupnosti sociálního bydlení pro občany příhraniční oblasti, což se promítne do zajištění přístupu stanovených cílových skupin k dlouhodobému nájemnímu bydlení.“

                                                                                                                                                         


Cisternová automobilová stříkačka

Vloženo: 18.2.2019     Autor: Michaela Luzarová

Předmětem projektu Pořízení cisternové automobilové stříkačky byla dodávka nové, dosud nepoužívané cisternové automobilové stříkačky pro SDH Strání s danými technickými parametry. Projekt byl registrován na Ministerstvu vnitra v programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí, pod indentifikačním číslem 014D241008028. Na základě úspěšné registrace projektu obdržela obec Strání dotaci ve výši 2.500.000,- Kč.  Pořízení cisternové automobilové stříkačky je dále spolufinancováno Zlínským krajem ve výši 500.000,- Kč a obcí Strání částkou 4.224.009,- Kč.


Oprava kabin FC Strání

Vloženo: 21.8.2018     Autor: Barbora Macková

Kabiny na fotbalovém hřišti

probíhá celková rekonstrukce kabin a zastřešení tribun na fotbalovém hřišti. Bude vybudováno zázemí pro sportovce a také zázemí pro diváky.

Hodnota investice: 23 mil.

Investiční akce je podpořena programem MŠMT a dotací 9,6 mil. Hrubá stavba bude do konce tohoto roku, ukončení se plánuje na jaře příštího roku.


Realizace nových hydrogeologický průzkumných vrtů

Vloženo: 29.3.2018     Autor: Michaela Luzarová

Průzkumné vrty u úpravny vody v Ořechové 2018-2019

Od poloviny června probíhají práce na projektu – „Získání nových zdrojů podzemní vody pro obec Strání“. Důvodem je akutní nedostatek v zásobování obyvatel pitnou vodou v odpovídající kvalitě. V současnosti je jediným zdrojem pro obec Strání, odběr povrchových vod z jímacího objektu na Sviňárském toku (kousek nad Cicůrkem). Poslední suché roky však ukazují, že i pod Javorinským pralesem mohou potoky vyschnout. Projekt bude probíhat ve dvou etapách. Nejprve se realizují nové hydrogeologické vrty včetně čerpacích zkoušek a pak bude následovat napojení nových zdrojů na stávající vodárnu a vodovod. Odhadované náklady cca 3mil. Kč a získaná dotace z Ministerstva ŽP cca 2 mil. Kč.

  Radka Breznická vodní hospodářství


Nová Hora

Vloženo: 17.10.2016    


OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek