Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a službyplanujvylety.cz

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018.

V pátek bude hlasování probíhat v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin.

V sobotu bude hlasování probíhat v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Jmenné seznamy všech platných kadidátů dle pořadového čísla

 

Informace o způsobu hlasování naleznete v příloze

 

Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.

Volební okrsek č. 1

572 695 210

Volební okrsek č. 2

777 364 509

Volební okrsek č. 3

572 695 391

 

DELEGACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ:
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 5. 9. 2018 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta obce členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 5. 9. 2018 do 16:00 hod.
Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.

 

Metodická stanoviska

 

Informace z Ministerstva vnitra

 

Poskytování údajů o zmocněncích volebních stran

   
 

Možnosti elektronického podání kandidátní listiny a jejích příloh

   
  Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí    
  Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí - doklady  

 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek