Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFProbíhající projekty

PILOTOVÁ STĚNA - Strání, Dolina

Vloženo: 2021-10-12     Autor: Barbora Macková    

Název projektu: Strání, Dolina, pilotová stěna
Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012613
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je opatření proti sesuvům půdy v k.ú. Strání, kde budou provedeny úpravy terénu spojené se zajištěním polní cesty a odvedení povrchových vod z předmětného území zasaženého sesuvem. Stabilizace geometrického uspořádání polní cesty bude primárně řešena pomocí pilotové stěny. Bude stabilizováno 0,038 ha svahových nestabilit.
Celkové způsobilé výdaje: 5 336 364,17 Kč Dotace EU: 4 535 909,54 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 800 454,63 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 11.10. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2024
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Strání

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek