Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


planujvylety.cz

ESFOZNÁMENÍ

DPS Strání informuje a přeje

Vloženo: 2021-12-23     Autor: Miroslava Havlíková    

Omlouváme se za neuveřejnění článku ve zpravodaji. Redakční rada - B. Macková
Je tady konec roku a my Vás chceme informovat o tom, jak se nám vede. Charita Uherský Brod provozuje v obci Strání již devatenáct let pečovatelskou službu jak v Domě s pečovatelskou službou (DPS), tak v celé obci Strání, v Březové a Lopeníku. Pokračování článku pro rozkliknutí.

Blíží se Vánoce a já Vám chci jménem všech 22 pečovatelek popřát:

Krásné, pohodové svátky vánoční, mějte se moc rádi a to nejenom o Vánocích. Také Vám přejeme hodně zdraví, radosti, lásky, vzájemného respektu a stálost Boží přízně. To vše Vám přeje Mirka Havlíková a celý tým pečovatelek z DPS ve Strání.

Myslím si, že tuto službu Vám více představovat nemusím. Jak jsem před časem slyšela „Charita je všude“, ano. Charita je všude tam, kde nás potřebují. Na základě potřebnosti zájemců o naši službu, provádíme zejména tyto úkony: pomoc s hygienou, podání stravy, nákupy, dovoz obědů, doprovod k lékaři a na úřady, úklid bytu, praní prádla atd. Zájemců je hodně a stává se, že někteří musí i chvilku počkat, než se uvolní kapacita. Bohužel. Každoročně žádáme Zlínský kraj o navýšení úvazků. A v tomto roce tomu nebudeme jinak. Je to proces náročný a zdlouhavý. Vždy však hledáme cestu, jak nenechat potřebného člověka v nouzi.  Pracujeme po celý rok, v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně, 365 dnů v roce.

Pro občany obce Strání je zajištěna i zdravotní péče, a to zdravotními sestrami z Domácí zdravotní péče případně z Domácí hospicové péče Uherský Brod, a to na základě spolupráce s praktickými lékaři.

Již tři roky funguje v naši obci za podpory Zlínského kraje v Domě s pečovatelskou službou Odlehčovací služba Strání. Jedná se o pobytovou službu, kterou poskytujeme v nepřetržitém provozu, tzn. včetně všech svátků. Služba zajišťuje přechodný pobyt klientům po dobu dovolené, onemocnění, pracovního zaneprázdnění či únavy pečující osoby. K dnešnímu dni evidujeme celkem 161 žádostí a 94 zrealizovaných pobytů. Nyní pracujeme na navýšení kapacity této služby ze tří na pět lůžek.

Abychom dokázali nabídnout ucelenější komplex, funguje na  Domě s pečovatelskou službou i Ambulantní odlehčovací služba Strání. Touto službou chceme pečujícím osobám odlehčit v každodenní péči o svého blízkého a nabídnout jim časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb. Slouží osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, které jsou trvale v péči jiné fyzické osoby ve svém přirozeném sociálním prostředí. Jedná se o dospělé osoby z celého Uherskobrodska. Časový rozsah služby jsem z finančních důvodu zkrátili a fungujeme v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. Naši službu k dnešnímu dni využilo celkem 30 klientů.

Pro Vaše nemocné rodinné příslušníky, a pro Vás, jako jejich pečující osoby, jsme zajistili tolik potřebné kompenzační pomůcky, které jsou umístěny ve skladu v budově DPS. Zapůjčit si je možné např. elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace s pulsátorem, volně stojící hrazdy k lůžku, oxygenátory, vysoké chodítka s opěrnou deskou, rolátory, WC židle pojízdné i pevné, nástavce na WC, jídelní stolky k lůžku, mechanické invalidní vozíky, francouzské hole, podložní mísy a další. Samozřejmostí je poradenství v této oblasti. Naši občané proto nemusí jezdit pro pomůcky do Uherského Brodu nebo Uherského Hradiště, ale zapůjčí si je přímo u nás. Úhrada za zapůjčení pomůcky se řídí platným ceníkem.

Vzhledem k tomu, že se dva roky potýkáme s covidem, Charita flexibilně zareagovala a snažila se Vám vyjít vstříc a rozšířit naši nabídku o antigenní testování na COVID-19. Během této doby bylo zdravotní sestrou otestováno a do UZIS vykázáno více jak dva tisíce osob z obce Strání a okolí.

Nechci se již dále zabývat dobou covidovou, která je pro všechny z nás velmi těžkým obdobím. Blíží se Vánoce a já Vám chci jménem všech 22 pečovatelek popřát:

Krásné, pohodové svátky vánoční, mějte se moc rádi a to nejenom o Vánocích. Také Vám přejeme hodně zdraví, radosti, lásky, vzájemného respektu a stálost Boží přízně.

To vše Vám přeje Mirka Havlíková a celý tým pečovatelek z DPS ve Strání.

Poděkování

Jménem Charity Uherský Brod děkuji Vám všem, kteří vidíte a podporujete naši snahu pomáhat. Děkujeme vedení obce Strání a Březová za velmi dobrou a dlouholetou spolupráci. Děkujeme rovněž lékařům, pracovnicím lékárny, zaměstnancům obce Strání, personálu Restaurace Na Zámečku a v neposlední řadě kněžím naší farnosti, kteří duchovně podporují jak naše klienty, tak i nás pracovníky Charity.

Na úplný závěr děkuji Vám, rodinám, pečujícím o své blízké. Pro nás je nesmírně důležitá spolupráce s rodinami našich klientů. Máme společný cíl. Pomáhat a pečovat, jak nejlépe umíme.

Pokud Vás něco trápí, nebo potřebujete pouze radu, podporu či pomoc, určitě se ozvěte.

V případě zájmu o kteroukoliv službu nás můžete kontaktovat na těchto číslech:

Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 776 080 273, miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz nebo přímo u personálu pečovatelské a odlehčovací služby nepřetržitě na tel. čísle 724 651 347.

 

Bc. Miroslava Havlíková, DiS.

vedoucí Pečovatelské služby Strání, Odlehčovací služby

a Ambulantní odlehčovací služby Strání

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek