Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a službyplanujvylety.cz

OZNÁMENÍ

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

Vloženo: 16.5.2018     Autor: Barbora Macková    

Červen je již tradičně označován nejen za měsíc myslivosti, ale též za měsíc ochrany přírody. V tomto měsíci se v přírodě vykytuje mnoho mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také ostatních volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, selata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě v tomto období bychom měli do přírody vstupovat jako do posvátného chrámu, měli bychom se chovat velmi ohleduplně, nerušit zvěř, ptáky, samozřejmě neničit rostliny a stromy. Važme si přírody a buďme rádi, že se v okolí naší vesnice stále ještě můžeme setkat s malebnými přírodními scenériemi a krásnými zákoutími oživenými tam žijící zvěří. Mnozí návštěvníci naší obce a okolí nám to mohou jen závidět. Aby to tak zůstalo i nadále, musejí se všichni na ochraně přírody podílet. Čťete prosím dál - více níže!

Začíná letní období a lidé se rádi procházejí krajinou. Pohyb v přírodě je zdravý, nikdo nechce nikoho omezovat, ale zvýšený pohyb ruší zvěř, která  zejména v tomto období potřebuje klid. V době hnízdění a kladení mláďat může orgán státní správy myslivosti na žádost uživatele honitby nařídit i zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí (dle §9, odst., 3 Zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti). Místní myslivecký spolek tohoto možného kroku zatím nevyužil, přestože se v naší krajině přestupky množí.

Proto se obracíme na chovatele psů, aby své miláčky vodili na vodítku a pohybovali se po veřejných cestách. Nejezděte na motocyklech, čtyřkolkách, horských kolech a koních v lesích a polích mimo veřejné cesty. Bažantí slepice vyplašená z hnízda se už nevrátí a celá snůška je tak zničená. Malá srnčata či zajíčci jsou extrémně zranitelní nejen psy, ale často i lidmi. Nikdy se nedotýkejte zdánlivě opuštěného srnčete či mláděte zajíce, nenoste ho domů, nesnažte se ho „zachránit“. Téměř nikdy se nejedná o opuštěné mládě, ale zcela přirozenou situaci, kdy se matka nezdržuje celý den u mláděte, aby ho nevystavovala pozornosti predátora, a přichází k němu jen, aby ho nakojila. Smutnou skutečností je, že tzv. zachráněná mláďata přes veškerou snahu ve většině případů uhynou.

Jsme přesvědčeni, že ohleduplnost a tolerance bude odměněna nezapomenutelnými zážitky. Ukázněným a rozumným návštěvníkům přírody chceme touto cestou poděkovat a všem přátelům přírody přejeme mnoho krásných zážitků v našich lesích.

Za pochopení děkují členové Mysliveckého spolku Javorina Strání.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek