Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


planujvylety.cz

ESFHistorie Knihovny

Knihovna ve Strání začala fungovat po 2. světové válce. Z roku 1894 máme první zmínku o čtenářském kroužku, který fungoval v obci.

Zprofesionalizována byla rokem 1954. V tomto období se nacházela na bývalé staré škole a poté na tehdejším místním národním výboru. Její provoz zajišťovali především učitelé zdejší školy.

V 80. letech je knihovna přestěhována do sklepních prostor mateřské školy a od roku 1996 obývá část prostor 1. patra na Zámečku.

Koncem roku 2000 začali čtenáři využívat internet. O rok později byla dokončena automatizace knihovny, tzn. , že všechny knihy byly označeny čárovým kódem a zrušil se kartičkový systém. Původní papírové průkazky čtenáře byly nahrazeny čtenářskými průkazkami s čárovým kódem.

Od roku 2003 je knihovna spojena s Infocentrem.

Od 1.1. 2003 se na základě změny zákona, mění zřizovatel knihovny a knihovna přechází pod správu Obce Strání.

Od r. 2004 má naše knihovna On- line katalog na svých webových stránkách. Uživatelé internetu si tak mohou vyhledávat knihy nejen v naší knihovně, ale i v katalozích knih po celé ČR i v zahraničí. Čtenáři, kteří jsou zaevidováni, si mohou v příslušné knihovně přes On- line katalog knihu rezervovat a podívat se na své čtenářské konto.

Knihy, které nemá naše knihovna k dispozici a jsou požadovány čtenářem, objednáváme přes MVS – meziknihovní výpůjční službu.

V létě roku 2007 se knihovna stěhovala do provizorních prostor tělocvičny (tam přetrvala 2 měsíce), od 1.9. 2007 se zase začala stěhovat do školních dílen. Tam sídlila až do března roku 2008.

Od 1. 4. 2008 se zahájilo slavnostní otevření knihovny v nově vybudovaných prostorách v areálu ZŠ, v půdní vestavbě nad šatnami.

V současné době, tj. r. 2010 , náš knihovní fond obsahuje 13 500 svazků a je průběžně doplňován. Knihovna má k dispozici tři počítače s připojením k internetu, tři tiskárny a barevnou kopírku, také přístroj na laminování a řezání papírů.  

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek