Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby


EU

ESFFOTOGRAFIE - Život ve Farnosti Strání

Sv. Antonínek 2024 (27x)

1.svaté přijímání 2024 (41x)

Mše s arcibiskupem 2024 (73x)

Inaugurace 2024 (24x)

Řím 2024 (29x)

Velikonoce 2024 (54x)

Květná neděle 2024 (16x)

Arcibiskup s bohoslovci 2024 (32x)

Fašank + popelec 2024 (37x)

Hromnice 2024 (16x)

Tři králové 2024 (10x)

Štěpánské koledování 2023 (27x)

Vánoce 2023 (18x)

Adventní koncert 2023 (14x)

Roráty 2023 (15x)

Mikuláš 2023 (20x)

Žehnání adventních věnců 2023 (12x)

Dušičky 2023 (20x)

Předávání lekt. osvědčení (17x)

Misijní cukrárna 2023 (18x)

Jubilanti 50 let 2023 (19x)

Jubilanti 55 let 2023 (17x)

Jubilanti 30 let 2023 (16x)

Hody 2023 (42x)

Žehnání aktovek 2023 (18x)

2. farní odpoledne 2023 (18x)

Pobožnost u kapličky 2023 (16x)

Jubilanti 45 a 75 let 2023 (28x)

Jubilanti 65 let 2023 (17x)

Jubilanti 80 let 2023 (13x)

Jubilanti 70 let 2023 (14x)

Ukončení školního roku na faře 2023 (27x)

Pobožnost u sv. Jána 2023 (11x)

Mše svatá za deváťáky 2023 (26x)

Biřmování 2023 (36x)

Jubilanti 35 let 2023 (18x)

Boží Tělo 2023 (26x)

Pouť na sv. Antonínek 2023 (20x)

Jubilanti 40 let 2023 (18x)

1.svaté přijímání 2023 (42x)

Jubilanti 60 let 2023 (12x)

Slavnostní farní odpoledne 2023 (40x)

Mše za hasiče 2023 (40x)

opékání na faře 2023 (26x)

Velehrad 2023 (28x)

Neděle Božího milosrdenství 2023 (18x)

Velikonoce 2023 (60x)

Květná neděle 2023 (19x)

Fašank + popelec 2023 (35x)

Hromnice, Blažejské požehnání 2023 (17x)

Štěpánské koledování 2022 (40x)

Vánoce 2022 (37x)

Advent 2022 (26x)

Mikuláš 2022 (19x)

Roráty 2022 (13x)

Žehnání adventních věnců 2022 (10x)

Mše za zpěváky a hudebníky 2022 (20x)

Dušičky 2022 (14x)

Misijní cukrárna 2022 (49x)

spolčátko 2022 (7x)

Jubilanti 45 let 2022 (23x)

Jubilanti 70 let 2022 (12x)

Hody 2022 (55x)

Jubilanti 80 let 2022 (7x)

Jubilanti 75 let 2022 (20x)

Svěcení aktovek 2022 (9x)

Opékání na faře (31x)

Pouť na sv. Antonínku 2022 (20x)

Jubilanti 65 let 2022 (14x)

U kapličky + žehnání bylin 2022 (20x)

Pobožnost ke Sv. Jánovi ve Květné (16x)

Mše svatá za deváťáky 2022 (23x)

Jubilanti 60 let 2022 (14x)

Boží Tělo 2022 (20x)

Jubilanti 35 a 40 let 2022 (27x)

Seslání Ducha svatého 2022 (9x)

1.svaté přijímání 2022 (20x)

Jubilanti 30 let (25x)

Jubilanti 50 let 2022 (20x)

Boží hod velikonoční 2022 (20x)

Bílá sobota 2022 (20x)

Velký pátek 2022 (21x)

Zelený čtvrtek 2022 (20x)

Květná neděle 2022 (19x)

Křížová cesta, modlitba otců 2022 (15x)

Fašank + popelec 2022 (85x)

Vernisáž (17x)

Představení dětí, Služebníci JVS (17x)

Žehnání hromniček, spolčátko 2022 (24x)

Tři králové 2022 (20x)

Vánoce 2021 (37x)

Mikuláš 2021 (18x)

Roráty 2021 (13x)

Žehnání adventních věnců 2021 (8x)

Mše za zpěváky a hudebníky 2021 (12x)

Dušičky 2021 (14x)

Jubilanti 60 let 2021 (9x)

Jubilanti 45 let 2021 (19x)

Misijní cukrárna 2021 (27x)

Jubilanti 30 let 2021 (16x)

Tábor farnosti Strání - "Mafie 2021" (41x)

Jubilanti 50 a 65 let 2021 (30x)

Hodová mše svatá 2021 (50x)

Jubilanti 35 let 2021 (22x)

Jubilanti 70 let + žehnání aktovek 2021 (29x)

Jubilanti 40 let 2021 (27x)

Pobožnost u kapličky Panny Marie 2021 (14x)

Přivítání otce Jiřího Pospíšila (28x)

Jubilanti 80 let 2021 (22x)

Mše svatá za deváťáky 2021 (16x)

1.svaté přijímání 2021 (40x)

Pobožnost u sochy Jana Křtitele 2021 (25x)

Na faře s dětmi (20x)

Jubilanti 75 let 2021 (15x)

Boží Tělo 2021 (38x)

Obnova misií 2021 (60x)

Velikonoce 2021 (42x)

Postní doba 2021 (10x)

Hromnice 2021 (14x)

Štěpánské koledování 2020 (40x)

Vánoce 2020 (28x)

Roráty pro děti 2020 (15x)

Žehnání adventních věnců 2020 (12x)

Mše za hudebníky 2020 (13x)

Dušičky 2020 (11x)

Jubilanti 30 let 2020 (17x)

1.svaté přijímání 2020 (8x)

Hodová mše svatá 2020 (38x)

Jubilanti 40 let 2020 (17x)

Jubilanti 35 let 2020 (18x)

Žehnání aktovek 2020 (23x)

Jubilanti 55 let 2020 (15x)

Jubilanti 60 let 2020 (25x)

křížová cesta, zkouška sboru, žehnání bylin 2020 (16x)

Jubilanti 75 let 2020 (9x)

Jubilanti 80 let 2020 (11x)

Pobožnost u sochy Jana Křtitele 2020 (12x)

Mše svatá za deváťáky 2020 (40x)

Žehnání fary, mše sv. 70-níci 2020 (97x)

Slavnost Těla a Krve Páně 2020 (43x)

Dětská májová pobožnost 2020 (14x)

Velikonoce 2020 (30x)

Květná neděle 2020 (8x)

Misie 2020 (89x)

Popeleční středa 2020 (16x)

Fašank 2020 (55x)

Mše sv. v penzionu a na Hromnice (21x)

Koncert DH Straňanka 2020 (17x)

Představení dětí, které půjdou ke sv. přijímání 2020 (14x)

Tři Králové 2020 (17x)

Štěpánské koledování 2019 (34x)

Vánoční mše svaté 2019 (37x)

GADREW WAY - adventní koncert (11x)

Roráty, Sv. Mikuláš (27x)

1.adventní neděle (34x)

Mše svatá za hudebníky (14x)

Pobožnost za zemřelé (11x)

Jubilanti 35 let (14x)

Misijní cukrárna (22x)

Jubilanti 45 let, 65 let, 75 let 2019 (36x)

Jubilanti 30 let 2019 (14x)

Jubilanti 80 let 2019 (18x)

O. Jakubovič - pozvánka na lidové misie (9x)

Hodová mše svatá 2019 (28x)

Žehnání aktovek 2019 (17x)

Farní pouť na Sv. Hostýn (16x)

Žehnání květin a bylin (10x)

Pobožnost u kapličky Panny Marie (5x)

Mše svatá na DPS (6x)

Jubilanti 70 let (18x)

Jubilanti 60 let (25x)

10 let od úmrtí otce Olejníka (39x)

Pobožnost u sochy Jana Křtitele (12x)

Mše svatá za deváťáky (20x)

Slavnost Těla a Krve Páně (38x)

Děkanátní pouť na Velehradě (31x)

Jubilanti 50 let (16x)

Přehlídka schol v Uherském Brodě (12x)

Jubilanti 40 let (23x)

1.svaté přijímání (30x)

Biřmování (64x)

Velikonoce (82x)

Stavba nové fary (84x)

Květná neděla a křížová cesta manželů (28x)

Postní doba - modlitba otců, zkouška sboru, křížová cesta třeťáků (15x)

Křížová cesta (9x)

Mše sv.- 225 let od založení sklárny (13x)

Fašank (35x)

Bourání fary (23x)

Popeleční středa (9x)

Mše svatá na DPS (15x)

Křížová cesta, vyklízení fary, Hromnice (22x)

Koncert DH Straňanka (34x)

Tříkráloví koledníci (22x)

Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie (13x)

Štěpánské koledování - Radost zvěstujem, všeckému lidu (31x)

Svátek sv. Štěpána - mše svatá na poděkování za dožitých 100 let pana Mikláše (19x)

Štědrý den - mše svatá pro děti (35x)

Adventní koncert - CM Danaj, Netáta a S.E.N. (31x)

Roráty, Mikuláš (34x)

Začíná advent - výroba a žehnání adventních věnců (28x)

Mše svatá na sv. Cecílii - patronku duchovní hudby a chrámového zpěvu (10x)

Jubilanti 45 let (13x)

Dětská mše svatá (18x)

Život ve farnosti - katecheze pro dospělé, modlitba otců, zkouška sboru, náboženství na faře (19x)

"Dušičky" (23x)

Jubilanti 60 let (25x)

Jubilanti 55 let (11x)

Hodová mše svatá (71x)

Žehnání aktovek (17x)

Jubilanti 30 let (21x)

Pobožnost u kapličky Panny Marie v Uhliskách (23x)

Žehnání květin a bylin (13x)

Jubilanti 75 let a 65 let (17x)

700 let obce - mše svatá (51x)

Májové pobožnosti pro nejmenší děti (16x)

Pobožnost u sochy sv. Jana Křtitele ve Květné (11x)

Děkovná mše svatá za žáky 9. třídy (24x)

Jubilanti 40 let (13x)

Boží tělo (24x)

Mše sv. na DPS (4x)

1.sv. Přijímání (33x)

Jubilanti 50 let (10x)

Jubilanti 70 let a 35 let (44x)

Zmrtvýchvstání Páně (10x)

Bílá sobota (29x)

Velký pátek (12x)

Zelený čtvrtek (25x)

Křížová cesta se symboly (18x)

Květná neděle (23x)

Chrámový sbor (13x)

Setkání s misionářem (13x)

Duchovní obnova o.Kupka (8x)

Křížové cesty (19x)

Popeleční středa (20x)

Fašank (11x)

Hromnice (21x)

Modlitby matek (18x)

Tříkrálový koncert (11x)

Tříkrálová sbírka (24x)

Žehnání vína (7x)

Svatoštěpánské koledování (59x)

Štědrý den (24x)

Koncert CM Ondráš (35x)

Představení dětí 3 třídy (11x)

Sv.Mikuláš (25x)

Roráty (27x)

Žehnání adventních věnců (12x)

Jubilanti 55.let (30x)

Návštěva z Olomouce (14x)

Biskupská primice (92x)

Jubilanti 75.let (12x)

Mše sv. na DPS (16x)

Jubilanti 40 let (36x)

Hodová mše svatá P. Pavel Vágner (54x)

Žehnání aktovek (17x)

Žehnání květin (12x)

Jubilanti 70 let 2017 (57x)

Vítání nového kněze (17x)

Boží tělo (136x)

Mše sv. za 50-níky (20x)

Mše sv. za 30-níky (26x)

1.sv. přijímání (88x)

Nácvik na 1.sv.příjímání (35x)

Mše sv. za 3 třídu, křest (56x)

Pobožnost k Božímu Milosrdenství (13x)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (24x)

Bílá sobota (70x)

Velký pátek (45x)

Zelený čtrvrtek (40x)

Křižová cesta 6.A (29x)

Chrámový sbor (10x)

Křižová cesta manželé (23x)

Květná neděle (32x)

Křižová cesta 5.A (18x)

Křižová cesta spolčátko (22x)

Křižová cesta 6.B (23x)

Křižová cesta 5.B (13x)

Modlitba dětí (37x)

Popeleční středa (24x)

Fašank Strání (50x)

Představení dětí 3 třídy (37x)

Sv.Blažejské požehnání (26x)

Hromnice (26x)

Koncert DH Straňanky (40x)

Žehnání kadidla (27x)

Žehnání vína (2x)

Svatoštěpánské koledování (19x)

Dětská vánoční mše svatá (9x)

Příprava chrámu na vánoční svátky (5x)

Boží narození (6x)

Studentská mše (14x)

Svatý Mikuláš (47x)

Roráty (16x)

Roráty na Strání (42x)

Žehnání adventních věnců (19x)

Jubilanti - 75 let (11x)

130 let Divadla Karla Högera a 90 let Straňanky (34x)

Zakončení Roku Milosrdenství (23x)

Spolčátko na faře (7x)

Panna Maria Fatimská na Strání (16x)

Pobožnost za zemřelé (12x)

Adorace v kostele (Schóla z Velehradu) (43x)

Výlet ministrantů a lektorek na Valašsko (80x)

Pouť seniorů na Svatý Hostýn (55x)

Jubilanti - 60 let (18x)

Hody (61x)

Mše svatá na DPS -strání (7x)

Modlitba dětí, táborák (96x)

Žehnání aktovek (30x)

Pohřeb Jany Miklášové (7x)

Jubilanti - 65 let (9x)

Mše svatá v Uhliskách - 200 let kapličky Panny Marie (129x)

Modlitba otců (4x)

Přivítání nového pana faráře (14x)

Jubilanti - 70 let (2x)

Obnova kněžského hrobu (5x)

Pobožnost u sochy sv. Jana Křtitele ve Květné (30x)

9. třída - zakončení školní docházky (46x)

Sv. Jana Křtitele a poděkování farnosti (36x)

Jubilanti - 45 let (2x)

Pouť do Polska (70x)

Jubilanti - 30 let (2x)

Jubilanti - 50 let (2x)

Jubilanti - 55 let (2x)

Modlitba otců a rozloučení (69x)

Jubilanti - 40 let (2x)

Slavnost Těla a Krve Páně (102x)

I. sv. přijímání - mše sv. (121x)

I. sv. přijímání - úklid (24x)

I. sv. přijímání - nácvik (27x)

Jubilanti - 35 let (2x)

Neděle Zmrtvýchvstání (13x)

Bílá sobota a vigilie (79x)

Velký pátek, velkopáteční obřady (31x)

Velký pátek, Novéna k Božímu Milosrdenství (6x)

Zelený čtvrtek (26x)

Povídání o Velikonocích s mateřskou školkou (26x)

Květná neděle - křížová cesta manželů (19x)

Květná neděle (29x)

Křížová cesta ministrantů (14x)

Popeleční středa - večerní mše sv. (21x)

Fašank - úterní obchůzka (30x)

Svatoblažejské požehnání (17x)

Hromnice (16x)

Svatoštěpánské koledování (38x)

Boží hod vánoční (24x)

Vánoční mše sv. pro rodiny a děti (38x)

Příprava vánočních stromků (8x)

Přivezení betlémského světla do ČR a farnosti (14x)

Advent 2015 (83x)

Sv. Mikuláš (59x)

Žehnání adventních věnečků (30x)

Farní zájezd do Vídně (98x)

Pobožnost za zemřelé (21x)

Koncert smíšeného sboru PUELLAE ET PUERI (31x)

Jubilanti - 65 let (2x)

Jubilanti - 30 let (2x)

Hodová mše svatá, P. Bohumil Svítok (88x)

Žehnání aktovek (41x)

Jubilanti - 75 let (2x)

Mariánská pobožnost u kapličky v Uhliskách (52x)

Jubilanti - 60 let (2x)

Jubilanti - 70 let (2x)

Afrika a duchovní přijetí dětí - beseda (28x)

Deváťáci - zakončení školní docházky (67x)

Pobožnost u sochy sv. Jana Křtitele ve Květné (26x)

Jubilanti - 50 let (2x)

Jubilanti - 55 let (2x)

Jubilanti - 40 let (2x)

Boží Tělo (149x)

Děkanátní pouť na Velehrad (27x)

I. sv. přijímání - mše svatá (97x)

I. sv. přijímání - úklid (54x)

I. sv. přijímání - nácvik (49x)

Jubilanti - 35 let (2x)

Neděle Zmrtvýchvstání (14x)

Vigílie Zmrtvýchvstání (57x)

Velký pátek, velkopáteční obřady (49x)

Velký pátek, Novéna k Božímu Milosrdenství (19x)

Velký pátek, křížová cesta (15x)

Zelený čtvrtek (50x)

Křížová cesta mladých (24x)

Modlitba matek (22x)

Povídání o Velikonocích s mateřskou školkou (21x)

Květná neděle - křížová cesta manželů (27x)

Květná neděle (35x)

5. postní rekolekce - vděčnost (14x)

Křížová cesta žáků 3.A (37x)

4. postní rekolekce - hřích (15x)

Křížová cesta ministrantů (24x)

Náboženství deváťáků (10x)

Křížová cesta starších žáků (29x)

Křížová cesta lektorek (29x)

3. postní rekolekce s modlitbou otců - naděje (15x)

Křížová cesta matek (31x)

2. postní rekolekce - láska (20x)

Křížová cesta žáků 4.A (30x)

Křížová cesta žáků 6. třídy (31x)

1. postní rekolekce - odpuštění (19x)

Křížová cesta žáků 5.A (28x)

Křížová cesta žáků 4.B (26x)

Popeleční středa - mše sv. ráno (9x)

Úterní fašanková obchůzka (6x)

Svatoblažejské požehnání (22x)

Hromnice (22x)

Vánoční koncert Straňanky (36x)

Tříkrálová sbírka (35x)

Zjevení Páně (35x)

Honorární konzul státu Texas v USA s manželkou (4x)

Žehnání vína (15x)

Boží hod vánoční (43x)

Vánoční mše sv. pro rodiny a děti (57x)

Přivezení betlémského světla do ČR a farnosti (28x)

Rozsvícení vánočního stromu (36x)

Živý růženec v našich rodinách (29x)

Nácvik chrámového sboru na vánoční svátky (12x)

Sv. Mikuláš (38x)

Advent 2014 (69x)

Žehnání adventních věnečků (33x)

30.výročí znovuobnovení FS Javorina (53x)

Pobožnost za zemřelé (22x)

Jubilanti - 30 let (2x)

Jubilanti - 70 let (2x)

Jubilanti - 35 let (2x)

Pouť našeho děkanátu na Velehrad za rodiny a nová povolání (57x)

Jubilanti - 45 let (2x)

Hodová mše svatá, P. František Cinciala (84x)

Duchovní obnova farnosti - P. František Cinciala (20x)

Jubilanti - 55 let (2x)

Žehnání aktovek (45x)

Mariánská pobožnost u kapličky v Uhliskách (44x)

Žehnání květin a bylin (54x)

Jubilanti - 60 let (2x)

Jubilanti - 50 let (1x)

Zakončení deváťáků školní docházky (6x)

Dny obce, 120.výročí založení SDH Strání a DH Javorinka (100x)

Pobožnost u sochy sv. Jana Křtitele ve Květné (33x)

Boží Tělo (132x)

Jubilanti - 40 let (2x)

1. sv. přijímání - mše svatá (100x)

1. sv. přijímání - úklid (48x)

1. sv. přijímání - nácvik (48x)

Velikonoční neděle (29x)

Bílá sobota a vigilie (105x)

Velký pátek (64x)

Zelený čtvrtek (41x)

Povídání o Velikonocích v MŠ (15x)

Květná neděle (29x)

Postní křížové cesty (89x)

Popeleční středa - večerní mše sv. (29x)

Fašank - úterní obchůzka (122x)

XII. Vánoční koncert Straňanky (35x)

Žehnání vína (11x)

Boží hod vánoční (18x)

Vánoční mše sv. pro rodiny a děti (34x)

Přivezení betlémského světla do ČR a farnosti (36x)

Rozsvícení vánočního stromu (11x)

Nácvik chrámového sboru na vánoční svátky (14x)

Sv. Mikuláš (84x)

Advent 2013 (93x)

Žehnání adventních věnečků (22x)

Pobožnost za zemřelé (20x)

Jubilanti - 35 let (2x)

Hodová mše svatá, P. František Urban (168x)

Křížová cesta a uctívání ostatků sv. Kříže (13x)

Žehnání aktovek (34x)

Nanebevzetí Panny Marie - žehnání květin a bylin (25x)

Mariánská pobožnost u kapličky v Uhliskách (27x)

Jubilanti - 55 let (2x)

Jubilanti - 70 let (2x)

Jubilanti - 65 let (2x)

Jubilanti - 60 let (2x)

Pobožnost u sochy sv. Jana Křtitele ve Květné (30x)

Mše sv. za P. Josefa Olejníka (44x)

Jubilanti - 40 let (4x)

Požehnání liturgického prostoru na DPS prezidentem Arcidiecézní charity P. Bohumírem Vitáskem (39x)

Jubilanti - 50 let (2x)

Jubilanti - 45 let (2x)

Jubilanti - 30 let (3x)

Boží Tělo (70x)

První sv. přijímání (130x)

Úklid před I. sv. přijímáním (32x)

Nácvik I. sv. přijímání (60x)

Děkánátní pouť na Velehrad (60x)

Misie ve Rwandě a Kamerunu s otcem Richardem (82x)

Koncert sboru Cecilia z Oslavan (27x)

Bílá sobota a neděle Vzkříšení 2013 (90x)

Velký pátek 2013 (103x)

Povídání o Velikonocích v MŠ (41x)

Zelený čtvrtek 2013 (54x)

Křížová cesta manželů (22x)

Květná neděle 2013 (47x)

Popeleční středa 2013, večerní mše sv. (17x)

Fašank 2013 (1x)

Vánoční koncert Straňanky (30x)

Žehnání vína (9x)

Svatoštěpánské koledování (61x)

Boží hod vánoční (23x)

Vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi (54x)

Přivezení betlémského světla do ČR a fanosti (19x)

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí (35x)

Adventní koncert Václava Hudečka (23x)

Návštěva sv. Mikuláše (30x)

Adventní doba 2012 (94x)

Knížata z Liechtensteina: Její Jasnost princezna Maria-Pia a Jeho Jasnost princ Wolfgang (122x)

Žehnání adventních věnečků (30x)

Pobožnost za zemřelé (32x)

Koncert skupiny Paprsky (39x)

Biřmování (129x)

Jubilanti - 65 let (2x)

Jubilanti - 70 let (2x)

Hodová mše sv. s ČT (198x)

Jubilanti - 35 let (2x)

Žehnání aktovek (45x)

Žehnání bylin a květin (17x)

Pouť k Panně Marii v Uhliskách (47x)

Jubilanti - 75 let (2x)

Prodej vína na opravu pro farnost Vracov, P. Pavel Šupol (27x)

Jubinanti - 60 let (2x)

Pobožnost u sochy sv. Jana Křtitele ve Květné (32x)

Jubilanti - 30 let (2x)

Jubilanti - 55 let (2x)

Ukončení školní docházky - 9. třídy (38x)

Jubilanti - 40 let (2x)

Jubilanti - 50 let (2x)

Slavnost Těla a Krve Páně (172x)

1. sv. přijímání - nedělní mše sv. (153x)

1. sv. přijímání - sobotní úklid (23x)

1. sv. přijímání - sobotní nácvik (75x)

Duch svatý - žehnání ratolestí a obnova biřmovacích závazků (29x)

Pouť na Svatý Hostýn a do Bystřice pod Hostýnem (107x)

Žehnání obnovené kapličky - Záhumenice (49x)

Velikonoční koncert barokní hudby (19x)

Neděle Zmrtvýchvstání 2012 (47x)

Bílá sobota 2012 - vigilie Zmrtvýchvstání (63x)

Bílá sobota 2012 - adorace (10x)

Velký pátek 2012 - obřady (78x)

Velký pátek 2012 - Novéna k Božímu milosrdenství (23x)

Zelený čtvrtek (58x)

O Velikonocích v MŠ (68x)

Květná neděle - křížová cesta rodin (17x)

Květná neděle - žehnání kočiček (39x)

Duchovní obnova pro muže - P. Pavel Šupol (44x)

Popelec - večerní mše sv. (23x)

Fašank - úterní obchůzka (183x)

Svátost nemocných - kostel (26x)

Udělování svátosti nemocných v našem penzionu (27x)

Sv. Agáta - žehnání chleba a schola z farnosti Bílovice (39x)

Svatoblažejské požehnání (10x)

Hromnice - žehnání svící (43x)

Duchovní obnova pro ženy se sestrou Miladou (44x)

X. vánoční koncert Straňanky (82x)

Tříkrálová sbírka (20x)

Sv. Jan Evangelista - žehnání vína (14x)

Pohřeb P. Karla Tinky SDB, Zlín-Jižní Svahy, hřbitov Mladcová (75x)

Svatoštěpánské koledování (43x)

Sv. Štěpán (14x)

Boží narození (34x)

"Půlnoční mše sv." pro rodiny s dětmi (48x)

Rozsvícení vánočního stromu (37x)

Štrbákovec - vánoční izba a pečení vánočních oplatků (17x)

Přivezení betlémského světla do ČR a naší farnosti (46x)

Sv. Mikuláš v našem penzionu (22x)

Sv. Mikuláš v našem kostele (66x)

Advent 2011 (186x)

Pobožnost za zemřelé (20x)

Jubilanti - 80 let (2x)

Pouť ke hrobu P. Vojtěcha Krybuse a P. Jana Novotného - Zdounky, Viceměřice, Želeč, Velehrad (97x)

Koncert skupiny Adorare (50x)

Jubilanti - 70 let (2x)

Pouť ke hrobu P. Josefa Čechmánka - Sudoměřice, Petrov (90x)

100 let od posvěcení kostela - slavnostní mše sv. s panem opatem Martincem OSA (189x)

100 let od posvěcení kostela - slavnostní mše sv. ráno s Mons. Josefem Nuzíkem (54x)

100 let od posvěcení kostela - sobotní večer s DH Javorinka (57x)

100 let od posvěcení kostela - slavnostní odpolední mše sv. s panem děkanem P. Josefem Pelcem (204x)

100 let od posvěcení kostela - sobotní dopoledne otevřených dveří (72x)

100 let od posvěcení kostela - páteční přednáška o dějinách farnosti (20x)

Pouť ke hrobu P. Josefa Gabriela a P. Josefa Šimoníka - Šumice, Nezdenice (72x)

Jubilanti - 35 let (2x)

Jubilanti - 60 let (2x)

Hodová mše sv. - sobota a neděle s novoknězem P. Pavlem Martinkou (112x)

Duchovní obnova farnosti - P. František Urban (15x)

Žehnání aktovek novým školákům - Dny obce (114x)

Žehnání nových ubytovacích prostor na zámečku - Dny obce (26x)

Nanebevzetí Panny Marie - žehnání bylin a květin (20x)

Mariánská pobožnost u kapličky v Uhliskách (62x)

Víkend s bývalým kaplanem naší farnosti - P. Jan Kornek (29x)

Návštěva Otce Tomáše z řádu trinitářů (17x)

Žehnání nové zpovědnice (34x)

Žehnání nového kříže v ulici J. A. Komenského - P. Jan Turko (115x)

Víkend s bývalým duchovním správcem - P. Jan Turko (20x)

Jubilanti - 65 let (2x)

Pouť ke hrobu P. Bohumila Chytila - Horní Lhota, Luhačovice (128x)

Pobožnost u sochy sv. Jana Křtitele ve Květné (36x)

Slavnost Těla a Krve Páně (212x)

Jubilanti - 55 let (2x)

Ukončení povinné školní docházky - 9. třídy (73x)

Jubilanti - 30 let (2x)

Jubilanti - 50 let (2x)

Duch svatý - žehnání lipových ratolestí (20x)

Jubilanti - 40 let (2x)

Jubilanti - 45 let (2x)

Nedělní slavnostní mše sv. - I. sv. přijímání (352x)

Úklid rodičů k I. sv. přijímání - sobota odpoledne (52x)

Nácvik I. sv. přijímání - sobota dopoledne (66x)

Bílá sobota - vigilie Zmrtvýchvstání (48x)

Velký pátek (29x)

Zelený čtvrtek (25x)

Povídání o Velikonocích v MŠ (37x)

Květná neděle (56x)

Doba postní - křížové cesty (52x)

Popeleční středa - večerní mše sv. (25x)

Postní duchovní obnova pátečního spolča (6x)

Výstava žáků ZŠ a ZUŠ Strání - 800 let od narození sv. Anežky České (64x)

Fašankové úterý (136x)

Fašanková sobota (117x)

Dovezení nových lavic do hlavní lodi kostela - úterní brigáda (72x)

Hromnice (13x)

Dovezení nových lavic do bočních kaplí - úterní brigáda (121x)

Tříkráloví koledníci 2011 (19x)

IX. Vánoční koncert Straňanky (14x)

Strání v prosinci 2010 (29x)

Svatoštěpánské koledování (39x)

Svátek svaté Rodiny (11x)

Boží hod vánoční (24x)

Dětská vánoční mše svatá (69x)

Přivezení Betlémského světla do ČR a naší farnosti (30x)

Advent v našem kostele (80x)

Svatý Mikuláš na Penzionu (31x)

Svatý Mikuláš v našem kostele (79x)

Adventní duchovní obnova scholičky Kapičky (2x)

Stavění nového obětního stolu (41x)

Svěcení nového obětního stolu (38x)

Začal nám adventní čas - žehnání věnců (29x)

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí U Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek