Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby

Voličské průkazy pro volby do PS PČR

(možnost volit na území celé ČR a v zahraničí)

 

Informace k voličským průkazům

 

Pokud voliči nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni podle místa trvalého pobytu v seznamu voličů, mohou již nyní požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz pak opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku. Volič může požádat o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (pokud zasílá žádost poštou), nebo prostřednictvím datové schránky. Úřední ověření podpisu je v tomto případě osvobozeno od správního poplatku. O voličský průkaz je také možno požádat osobně s předloženým průkazem totožnosti. Oficiální žádost pro vyřízení voličského průkazu není upravena. V žádosti je třeba uvést základní údaje žadatele (jméno,příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt) a v případě, že si voličský průkaz nevyzvedne osobně na úřadě, adresu, kam má být voličský průkaz zaslán. V praxi nastávají problémy, kdy např. jeden z manželů chce vyřídit voličský průkaz i pro druhého manžela. I zde zákon vyžaduje zmocnění s úředně ověřeným podpisem k vyřízení voličského průkazu. Písemně (poštou, elektronicky, datovou schránkou) lze požádat o vydání voličského průkazu do 13. října 2017, osobně na obecním úřadě do 18. října 2017. Pro vydávání voličských průkazů stanoví zákon termín od 5. října 2017. Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle na adresu,kterou volič, žadatel uvede. V obci Strání lze žádosti o vydání voličského průkazu zasílat nebo osobně vyřizovat na Obecním úřadě ve Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání u paní Mgr. Michaeli Grebíkové. Telefonní spojení na pracoviště je 572 695 210.

 

,,Formulář žádosti o vydání voličského průkazu naleznete v příloze"


 

 

Informace MV CR k možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

 

 

Informace MV CR k volbám v zahraničí

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek