Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Telefonní čísla do volebních okrsků

Volební okrsek č. 1 - Obecní úřad                    572 695 210

Volební okrsek č. 2 - Zámeček                         777 364 509

Volební okrsek č. 3 - Mateřská školka Květná   725 126 525

 

Místo konání voleb

 

volební okrsek č. 1 - volební místnost Obecní úřad Strání, Na Kopci 321, Strání - ulice Březovská, Dolina, Drahy I, Drahy II, Drahy III, Drahy IV, Korytňanská, Kostelní, Na Kopci – mimo č.p.42 - 50, nám. P. St. Spáčila, Padělky, Pátera J. Novotného – mimo č.p.77 - 83, Pod Kopcem, Podsedky, Rybníček, Slavkovská, Uhliska, Za Dvory, Záhumenice, Zajačí, Závodí

volební okrsek č. 2 - volební místnost Zámeček, nám. U Zámečku 71, Strání, ulice Lesní, Mechnáčky, Na Kopci  –  č. p. 42 – 50, nám. U Zámečku, Obecnice, Obecnice I, Obecnice II, Obecnice III, Obchodní, Pátera J. Novotného – č. p. 77 – 83, Pod Novou horou, Rubanice, Sv. Cyrila a Metoděje, U Hlavní, U Školy, U Třicátku, Zelnice

volební okrsek č. 3 - volební místnost Mateřská škola Květná, Sídliště 920, Strání část Květná, ulice J. A. Komenského, Lůčky, Mechnáčky I, Mlýnky, nám. Em. Zahna, Nová Hora, Ořechová, Sídliště, Slovenská, Trávníky, U Klanečnice, U Sklárny, U sv. Jána

 

  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  • Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  • Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
  • Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek