Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a službyplanujvylety.cz

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 Výsledky hlasování v obci Strání naleznete zde

 

Informace k volbám prezidenta České republiky naleznete na webových stránkých Ministerstva vnitra České republiky

 

Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky

V souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, po uplynutí lhůty pro případné vzdání se kandidatury nebo doručení informace o ztrátě volitelnosti, Ministerstvo vnitra zveřejňuje a současně potvrzuje informaci, že kandidáty, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky, jsou:

 

 • prof. Ing. Jiří D R A H O Š, DrSc., dr. h. c.
  muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem
     
 • Ing. Miloš Z E M A N
  muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů, navržen navrhující občankou

 

 

Právní předpisy:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.

 • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.

 

Telefonní čísla do volebních okrsků

Volební okrsek č. 1 - Obecní úřad                    572 695 210

Volební okrsek č. 2 - Zámeček                         777 364 509

Volební okrsek č. 3 - Mateřská školka Květná   572 695 391

 

Místo konání voleb

 

volební okrsek č. 1 - volební místnost Obecní úřad Strání, Na Kopci 321, Strání - ulice Březovská, Dolina, Drahy I, Drahy II, Drahy III, Drahy IV, Korytňanská, Kostelní, Na Kopci – mimo č.p.42 - 50, nám. P. St. Spáčila, Padělky, Pátera J. Novotného – mimo č.p.77 - 83, Pod Kopcem, Podsedky, Rybníček, Slavkovská, Uhliska, Za Dvory, Záhumenice, Zajačí, Závodí

 

volební okrsek č. 2 - volební místnost Zámeček, nám. U Zámečku 71, Strání, ulice Lesní, Mechnáčky, Na Kopci  –  č. p. 42 – 50, nám. U Zámečku, Obecnice, Obecnice I, Obecnice II, Obecnice III, Obchodní, Pátera J. Novotného – č. p. 77 – 83, Pod Novou horou, Rubanice, Sv. Cyrila a Metoděje, U Hlavní, U Školy, U Třicátku, Zelnice

 

volební okrsek č. 3 - volební místnost Mateřská škola Květná, Sídliště 920, Strání část Květná, ulice J. A. Komenského, Lůčky, Mechnáčky I, Mlýnky, nám. Em. Zahna, Nová Hora, Ořechová, Sídliště, Slovenská, Trávníky, U Klanečnice, U Sklárny, U sv. Jána

 

 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 • Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 • Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
 • Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek