Hlášení rozhlasuZpravodajKontaktyTipy na výletyUbytováníVolný časFirmy a služby

MANUÁL
K PROGRAMU ZODPOVĚDNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY („PZNsO“)
V OBCI STRÁNÍ

 

Náklady na likvidaci komunálního odpadu v obcích každým rokem stoupají, a předpokládá se, že i v budoucnu bude cena za likvidaci netříděného odpadu růst. Proto jsme se rozhodli změnit nakládání s odpady tak, aby se snížilo množství netříděného odpadu, za jehož skládkování je nutné platit a na druhé straně se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který naopak dostane zaplaceno naše obec.

 

Řešením je Program zodpovědného nakládání s odpady zkráceně PZNsO, který pátým rokem zdárně funguje v Uherčicích, Kobylí, Šitbořicích a dalších obcích. Jeho zavedením by se mělo významně zvýšit množství recyklovatelného materiálu, jenž je možné znovu použít jako surovinu pro průmyslovou výrobu.
Zároveň by měl ke třídění odpadu motivovat domácnosti formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Čím kvalitněji domácnost třídí odpady, tím větší slevu z poplatku získá. Domácnosti by měly pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují životní prostředí. Je přeci rozdíl když má někdo každý týden dvě plné popelnice a k tomu jezdí každou chvíli do sběrného dvora, a když někdo druhý naplní popelnici sotva z poloviny.

 


 

A jak to tedy bude vypadat?

Až budete mít pytle plné roztříděného odpadu, opatříte je nálepkou s čárovým kódem. Pytle budou sváženy každých 14 dní. V části Strání vždy v úterý před svozem komunálního odpadu. V části Květná ve čtvrtek po svozu komunálního odpadu. Nálepky s čárovým kódem jsou součástí tohoto manuálu. Zaměstnanci obce poté pytle sesbírají a podle hmotnosti správně vytříděného odpadu připíší každé domácnosti patřičné EKO-body, na základě kterých se na konci roku stanoví sleva z poplatku za svoz odpadu v následujícím roce. Připisování EKO-bodů domácnostem se bude dít na základě čárového kódu nalepeného na pytli, takže je opravdu nutné, aby byly pytle touto nálepkou označeny. Zároveň jsou zprovozněny webové stránky www.mojeodpadky.cz , kde může každý sledovat, kolik odpadu vytřídil, jakou odměnu/kolik EKO-bodů za to získal a jak si vede v žebříčku nejlepších třídičů. Přístupové údaje do odpadového účtu najdete na listu s čárovými kódy.

 

 

Pozor! PZNsO není jen o třídění odpadů, ale pamatuje také na snižování produkce odpadů v domácnostech, kde se hodnotí, kolik litrů nádob a pytlů domácnost využije ke sběru odpadů. Samozřejmě čím méně, tím lépe, protože každý obsloužený litr se platí. Pro získání EKO-bodů/úlevy na poplatku za snižování produkce odpadů je třeba do odpadového dotazníku uvést způsoby, jakými domácnost snižuje produkci odpadů. V odpadovém účtu sekce „Články, dokumenty…“ najdete pro inspiraci seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů, které občané uvádějí. Odpadový dotazník můžete vyplnit ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz.

 

Aby bylo možné ocenit občany, kteří produkují minimální množství odpadů, je třeba získat informace nejen o tříděném odpadu, ale také i o tom zbytkovém netříděném. Proto každá sběrná nádoba bude opatřena etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít informace o nádobách a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto data napoví, koho ocenit za nízkou produkci odpadů, kde je prostor pro zlepšení (např. důchodci přistavují k výsypu popelnice minimálně, zbytečně přeplácejí za svoz odpadů) atd. Dále tyto informace poslouží k posouzení, zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké ovoce.

Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a nedostatky. Jak však dokazuje příklad z ostatních obcí, tento způsob třídění odpadu se obci i domácnostem vyplatí.

 

S pozdravem vedení obce Strání

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Strání: Obecní úřad Strání
Adresa: Na Kopci 321, 687 65 Strání
IČ: 00 29 13 40
DIČ: CZ 00 29 13 40
ID: 32aba8z
Ústředna: (+420) 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
Web: www.strani.cz

RESTAURACE A PENZION ZÁMEČEK

Náměstí u Zámečku 71, 687 65 Strání
Mgr. Andrea Straussová
Mobil: 777 364 511
Tel.: 572 632 353
E-mail: info@zamecek-strani.cz
Web: www.zamecek-strani.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ

Infocentrum Strání (Mikroregion Bílé Karpaty)
Barbora Macková
Areál ZŠ – půdní vestavba
Rubanice 877, 687 65 Strání
Tel./fax: 572 695 240
E-mail: mic@strani.cz
Web: www.strani.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek